Line Vold

Line Vold stiger høyere

Den nå velkjente talskvinnen for håndteringen av korona-pandemien stiger nesten til topps i det statlige hierarkiet. Hun er en av tre nye ekspedisjonssjefer i Helse- og omsorgsdepartementet som er utnevnt i løpet av to måneder.

Nye toppbyråkrater – 03.12.2021

Line Vold (55) er kjent for de fleste som avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, og har i den rollen vært en av de mest synlige fagfolkene under FHIs håndtering av pandemien. Nå har regjeringen utnevnt henne til ekspedisjonssjef i Folkehelseavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Line Vold går inn i stillingen som Elin Angelvik har hatt hittil, i en av de største avdelingene i departementet med 36 ansatte.

Prisbelønnet

Vold er utdannet i veterinær epidemiologi fra det som den gang (2000) var Norges veterinærhøyskole, men som nå er en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Hun har også epidemiologi-utdanning fra Frankrike, og har gjennomgått lederprogrammet på Solstrand.

Tidligere i høst mottok hun akademikerprisen sammen med Espen Nakstad for sitt bidrag til håndteringen av korona-pandemien.

«Line Vold og Espen Rostrup Nakstad har formidlet forskningsbasert kunnskap og kompliserte vurderinger slik at alle forstår, og samtidig vært åpne om både usikkerhet og faglig uenighet. At det har vært så stor oppslutning om den norske koronastrategien skyldes i stor grad den kontinuerlige, åpne og gode informasjonen som har kommet fra både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet», skriver juryen for denne prisen som deles ut av fagorganisasjonen Akademikerne i sin begrunnelse.

Åpenhet og usikkerhet

Da hun fikk prisen sa Vold:

- Det har ikke vært noen selvfølge at det skulle gå bra – men jeg tror åpenheten om usikkerhet i kunnskap og også diskusjonene oss imellom kan ha bidratt til at både media og folk flest har fått god innsikt i det vi jobber med. Plutselig vet mange både hva helgenomsekvensering og reproduksjonstallet R er. Og hvordan vi beskytter oss mot smitte. Det er egentlig helt fabelaktig, sier Vold.

Store avdelinger

De to andre ekspedisjonssjefene som er utnevnt i HOD i høst er Marianne Skjerven-Martinsen (44)  som blir leder for den største avdelingen i departementet, Kommunetjenesteavdelingen.

Elisabeth Salvesen (58) er blitt ekspedisjonssjef i Helserettsavdelingen, hvor hun erstatter Kari Sønderland.

Dette er departementet med nest flest ekspedisjonssjefer i hele regjeringsapparatet. 9 avdelinger har 8 ekspedisjonssjefer.

Til sammenligning har Finansdept 10 ekspedisjonssjefer fordelt på 7 avdelinger, og ASD har 5 ekspedisjonssjefer fordelt på 8 avdelinger.