Stillingstyper departementene e1632993211539

Mindre topptungt i toppen

Regjeringsapparatet er blitt mindre topptungt. Det er blitt færre ledere av nesten alle typer, mens fagdirektørene øker.|Regjeringsapparatet er blitt mindre topptungt. Det er blitt færre ledere av nesten alle typer, mens fagdirektørene øker.

28.09.2021

De siste månedene har den utgående regjeringen utnevn en serie nye avdelingsdirektører, som er den lederstillingskategorien det er flest av i departementene. En av disse er Ellen Knutsen (44)  som er utnevnt til avdelingsdirektør i Kulturdepartementet. Hun er i dag kommunalsjef for kultur, næring og idrett  i Nesodden og begynner i stillingen i januar. [caption id="attachment_7050" align="alignright" width="297"] Ellen Knutsen er ny av mange nye avdelingsdirektører i departementene. Men totalt går det nedover med slike stillingstyper.[/caption] Knutsen har tidligere arbeidet i Kagge forlag, NRK og i Ark. Hun er utdannet Cand.philol. fra Universitetet i Tromsø med hovedfag i Nordisk litteratur.  Hun skrev hovedoppgave om hvorfor menn leser mindre skjønnlitteratur enn kvinner i 2003. Også Constance Ursin er også ny  avdelingsdirektør i Kultudepartementet. Hun kommer fra stillingen som fagdirektør i samme departement, en stilling hun har hatt i 16 år. Ursin er utannet jurist fra Universitetet i Oslo og Europacollege. Og Siri Horgen Hinze (41) er blitt avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet. Hun kommer fra en stilling som fagdirektør i dette departementet, Promoterer fagfolk Knutsen er i dag en av 457 avdelingsdirektører i regjeringsapparatet, ifølge Depkatalog.no. Det er en nedgang i antall avdelingsdirektører på 11 personer de siste to årene. Regjeringsapparatet er blitt litt mindre topptungt, og litt mer interessert i å promotere flinke fagfolk. Den gruppen ansatte i departementene som har økt mest er fagdirektørene som har hatt en økning på 14 prosent de siste to årene. De andre gruppene av ledere i departementene viser en svak nedgang, bortsett fra en økning blant  departementsrådene, som nok skyldes en ny assisterende departementsråd.   Har du nyheter om ansettelser i din virksomhet? redaksjonen@statogstyring.