SI Standardbrev Cropped

Gjenstridig ord i prisbelønt brev

Statens Innkrevingssentral ble denne uken tildelt prisen for beste standardbrev av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Brevet som handler om innkreving av kringkastingsavgift, har gått igjennom en endring gjennom flere generasjoner, og fremdeles er det ett nokså vanskelig ord som ikke er borte.|Statens Innkrevingssentral ble denne uken tildelt prisen for beste standardbrev av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Brevet som handler om innkreving av kringkastingsavgift, har gått igjennom en endring gjennom flere generasjoner, og fremdeles er det ett nokså vanskelig ord som ikke er borte.

10.03.2014

Brevet som vant prisen heter Forhåndsvarsel – vi kan ta utlegg for kringkastingsavgift. Statens Innkrevingssentral sender dette til personer som skylder kringkastingsavgift. I brevet får mottakerne melding om at Statens innkrevingssentral kan ta såkalt utlegg for å få dekket kravet som staten har mot dem. Akkurat dette ordet utlegg har vært et dilemma både for juryen og for etaten. Juryen skriver at de gjerne skulle «sett at begrepet ta utlegg ble byttet ut eller forklart eksplisitt.» Informasjonssjef Tor Bratt i SI sier at det kan ta tid å få bukt med ordet: - Men jeg er sikker på at vi lykkes på et eller annet vis. Kanskje skal ordet leve videre fordi det må, men da må vi evne å forklare innholdet i det for brukerne på en god måte. Juryen som delte ut prisen mener at «for øvrig er språket i brevet klart og lett forståelig. Brevet inneholder gode eksempler som knytter innholdet til mottakerens livssituasjon, og som gjør det lettere å forstå.» Kan ta tid å bli kvitt Statens Innkrevingssentral har jobbet med å forbedre brevet siden 2009. Slik har tittel og første setning i brevet utviklet seg i løpet av de siste fem årene:  
  2009 2012 2013
Tittel Foreleggelse av begjæring Foreleggelse av utleggsbegjæring- ubetalt kringkastingsavgift Forhåndsvarsel - vi kan ta utlegg for kringkastingsavgift.
       
Første setning Det vises til tidligere purring og varsel om tvangsinnkreving fra NRK. NRK Lisensavdelingen har ikke mottatt innbetaling av kringkastingsavgiften, se opplysninger nedenfor. Du har ikke betalt kringkastingsavgiften til NRK Lisensavdelingen.
  Informasjonssjef Bratt forklarer hvordan SI jobber med språket i standardbrev og andre tekster: - Vi har ansatt en språkkoordinator i hel stilling som har det overordna ansvaret i det daglige. Det formelle og strategiske ansvaret har jeg, det vil si at jeg forvalter språkarbeidet og sørger for utvikling i ønsket retning. En egen språkprofil er utarbeidet med ekstern bistand og den danner grunnlag for arbeidet. I tillegg har SI ett årsverk delt på tre personer som går i språkvakt, slik at det hele tiden er noen på som arbeider med språkproblemer enten det dreier seg om brev, nett eller på forespørsel fra ansatte.