Datatilsynet bjorn erik thon 021 181101

Advokaten som helt

Nye ansettelser

Bjørn Erik Thon går inn i sin tredje rolle som toppleder i offentlige virksomheter, når han blir Likestillings- og diskrimineringsombud.

24.11.2021

Da Thon i forrige uke ble utnevnt til nytt ombud for likestilling og diskriminering av regjeringen, brukte Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen ord som "vaktbikkje" for likestillingen, "løfte fram" likestiling, og "sette agendaen" om forhåpningene regjeringen har til Thon.

Thon har med sin nye jobb hatt to ombudsroller, og en tilsynsrolle. Han har vært forbukerombd i 10 år fra 2000, og direktør for Datatilsynet fra 2010. Han har altså vært leder for statlige etater i snart 22 år, og er fortsatt bare 58 år.

Thon har den kombinasjonen av media-ferdigheter, pågangsmot og sterk kompetanse som ofte trengs i slike roller.

Juristenes dominans

Hanne Harlem, Inga Bejer Eng og nåværende likestillingsombud Hanne Bjurstrømthar samme egenskaper og ferdigheter. De har også noe annet til felles: de er alle jurister.

Fem av de syv likestillingsombudene vi har hatt har utdannelse som jurist. Ett unntak var den første, Eva Kolstand, som var revisor. Til gjengjeld var hun Venstrepolitiker, som Thon også har vært. Så også på den måten representerer han kontinuitiet.

Juristenes dominans strekker seg også til de andre ombudene vi har, som Sivilombudet og Eldreombudet. Fire av fem ombudsroller er for tiden besatt av jurister. At jurister skal ha disse ombudsrollene er kanskje naturlig, i og med at de har et spesielt ansvar for at rettighetene til bestemte grupper skal ivaretas i offentlig politikk. Og rettigheter er gjerne knyttet til lover.

Deprimert advokat

Thon er i tillegg til å være en svært erfaren leder av offentlige virksomheter, også en ivrig debattant og romanforfatter.

I romanene hans er det advokaten som er helten. Forlaget presenterer hovedpersonene i en av bøkene slik. "Petter Balke er en samvittighetsfull advokat. Derfor er han deprimert."

Om en annen bok heter det: "Advokaten Petter Balke kommer på kant både med loven, med kona og med hensynsløse menneskesmuglere."

La oss håpe at Thon holder seg til den første advokatrollen som Likestillingsombud. Selv om det skulle gjøre ham deprimert.