Skriv til oss

Vi tar gjerne imot gode forslag til artikler.Vi dekker de fleste temaer som handler om organisering, styring og reformer i offentlig forvaltning.

Har du en problemstilling som vil være interessant for mange av våre lesere? Eller noe du er engasjert i? Kontakt oss på e-post redaksjonen@statogstyring.no.

Velkommen som skribent

Stat & Styring er svært takknemlig for at fagfolk og mennesker med spesiell innsikt vil bidra til det viktigste tidsskriftet for forvaltning og politikk i Norge. Vi tar gjerne i mot bidrag fra lesere og publikum,fra ledere og fagfolk i forvaltningen, fra forskere og andre eksperter, fra politikere og aktivister, og fra konsulentmiljøer og interesseorganisasjoner.

Det er en fordel å formulere et forslag til artikkel i et par avsnitt eller punkter før en eventuell artikkel sendes inn. Vanligvis tar vi stilling til slike forslag i løpet av et par dager.

Frister for innsending av forslag til tidsskriftet er 5. januar, 5 april, 5. august, 5. desember. Selve artiklene bør være ferdigskrevet i løpet av de påfølgende 4 ukene.

Vi vil helst ha artikler som har en lengde på 8000 – 12000 tegn med mellomrom, men kan også akseptere lengre. 

Råd og retningslinjer for forfattere

Vi behandler artiklene vi får fra bidragsytere med stor respekt, og legger vekt på et tett samarbeid med forfatteren når vi bearbeider artikkelen etter at den er akseptert hos oss. Noen av de betingelsene vi arbeider under er:

  • Ved innlevering godtar artikkelforfatteren at rettighetene til slik publisering overdras til Stat & Styring. Forfatteren beholder likevel visse rettigheter til selvpublisering av sitt eget manus. Les mer om dette her: Publiseringsrettigheter
  • Når vi er enige med artikkelforfatteren om at artikkelen skal bearbeides med henblikk på publisering, forutsetter vi at artikkelen ikke sendes til andre redaksjoner eller publiseres andre steder av forfatteren selv.
  • Så langt som mulig vil redaksjonen samkjøre endringer i artikkelen med forfatteren, men redaksjonen forbeholder seg retten å forkorte eller utheve tekst, og formulere titler og ingress. Vi kan eventuelt også gjøre andre redigeringer som er nødvendig for å fremheve artikkelens intensjoner.
  • Når vi har godtatt en artikkel vil den bli publisert i det trykte tidsskriftet, på tidsskriftdatabasen idunn.no, og eventuelt i utdrag på nettsidene statogstyring.no.
  • Hvis artikkelen etter godkjenning ikke kan brukes av redaksjonelle eller tekniske grunner, skal artikkelforfatteren få beskjed om dette så raskt som mulig.
  • Hvis artikkelen leveres etter deadline eller er vesentlig annerledes enn det som er avtalt, kan redaktøren velge å ikke publisere artikkelen, og/eller endre honoraret for den.

Råd og tips ved skriving av artikler:

Stat & Styrings lesere er hovedsakelig ledere og fagfolk i forvaltningen, akademikere, politikere, og journalister. Artiklene i Stat & Styring skal kunne formidle faglig stoff mot et publikum som har interesse for, men ikke nødvendigvis er spesialister i det emnet du skriver om.

Begynn artikkelen med tre setninger som inneholder det viktigste du vil ha sagt. Hva er hovedpoenget ditt? Tenk på en artikkel som en historie med begynnelse, et midtparti og en avslutning. Bruk heller lengre tid på færre poenger, enn liten tid på mange poenger. Ta bare med det som er viktig for helheten i artikkelen.

Les Språkrådets Vær klar plakat eller bruk dette utdraget:

– Lag en tydelig struktur, og del teksten inn i avsnitt.
– Pass på at setningene i hvert avsnitt henger sammen, slik at avsnittet utgjør en meningshelhet.
– Begrens bruken av passiv. Fortell helst hvem som gjør hva.- Unngå substantivtunge formuleringer. Skriv heller «endre» enn «foreta endringer».
– Unngå kompliserte setninger med mange innskudd.

Stil og formatering:

  • Ikke skriv kildehenvisninger inne i teksten i form av parenteser (Christensen 2009). Kilder kan skrives som sluttnoter, eller som en ren referanseliste.
  • I referanser og kildelister skal bare tittelen på bøker, artikler eller andre skriftlige kilder skrives i kursiv.
  • Mellomtitler må være på maks 45 tegn med mellomrom (ca. en halv linje)