Om tidskriftet

Stat & Styring er et redaksjonelt og politisk uavhengig tidsskrift og nettsted. Vi dekker aktuelle problemstillinger, trender og forskning som angår offentlig sektor og politikken som styrer denne sektoren.

Tidsskriftet redigeres på basis av pressens redaktørplakat og de pressetiske bestemmelser som gjelder generelt for mediene.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, som også støtter utgivelsen økonomisk.

Redaktør: Arild Aspøy

Redaksjonsråd: Hilde Nakken, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring; Frede Hermansen, Forsvarsdepartementet; Valgjerd Bakka Skauge, Kommunal- og distriktsdepartementet; Åge Johnsen, OsloMet-Storbyuniversitetet; Marit Brochmann, Agenda Kaupang A.S.