Anders W. Skumsnes ansatt som leder for Statens innkjøpssenter | Difi.no

07.01.2016

Anders W. Skumsnes er ansatt som direktør for det nyopprettete Statens innkjøpssenter i Difi. Senteret skal inngå og forvalte innkjøpsavtaler for statlige virksomheter.
Kilde: Anders W. Skumsnes ansatt som leder for Statens innkjøpssenter | Difi.no