Papir Pen Tastatur

Artikkelkonkurranse

Stat & Styring inviterer til artikkelkonkurranse om aktuelle problemstillinger innenfor offentlig forvaltning og politikk. Konkurransen retter seg mot studenter, stipendiater og vitenskapelig ansatte på utdannings- og forskningsinstitusjoner, samt fagfolk i forvaltningen og i konsulentvirksomheter. |Stat & Styring inviterer til artikkelkonkurranse om aktuelle problemstillinger innenfor offentlig forvaltning og politikk. Konkurransen retter seg mot studenter, stipendiater og vitenskapelig ansatte på utdannings- og forskningsinstitusjoner, samt fagfolk i forvaltningen og i konsulentvirksomheter.

30.10.2014

Forfatterne velger selv tema innenfor feltet offentlig politikk og forvaltning, og artikkelen kan være basert på egne arbeider eller formidle annen forskning og praksisbasert kunnskap innenfor temaet. Artikkelen kan bruke ulike metoder og stilgrep fra både forskningsformidling, reportasje og essay. Vi vil legge vekt på at artikkelen er relevant i forhold til problemstillinger i norsk offentlig forvaltning og politikk som er aktuelle for tiden, eller som belyser slike fra et historisk og/eller internasjonalt perspektiv. En klar vinkel og tydelig analyse er også en fordel. Premien for beste artikkel er på 10 000 kroner. Alle andre artikler som blir brukt i tidsskriftet vil også bli honorert. Artikkelen må være på om lag 16000 tegn m. mellomrom og være innsendt redaksjonen innen 10. desember 2014. Spørsmål om konkurransen kan rettes til redaktør Arild Aspøy på arild@statogstyring.no Stat & Styring er Norges største tidsskrift innenfor området offentlig forvaltning og politikk. Det utgis av Universitetsforlaget, med støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.