Kvinne i vindu

Byråkrater som henger med politikere

Toppbyråkraters tendens til å bli elitistiske teknokrater temmes i stor grad ved omgang med politikere, viser ny forskning.

08.12.2022

Teknokratiske holdninger kan innebære skepsis til politikk, politikere og politiske institusjoner. Samtidig kan slike holdninger få folk til å se mer positivt på teknisk og vitenskapelig kunnskap, og troen på at samfunnet blir bedre av rasjonelle beslutninger enn beslutninger basert på ideologi. Og disse holdningene blir ofte knyttet til byråkrater av forskjellig type.

Reformer og holdninger

Slike holdninger kunne man kanskje frykte hadde økt i det norske og i andre vestlige lands sentrale byråkratier de siste årene. Det er flere grunner til å anta at det har skjedd. Diverse reformer som inneholder mer prestasjons- og risikostyring, mer bruk av kost-nytte analyser og bruken av evidens-basert politikkutvikling, kan ha bidratt til mer teknokratiske holdninger.

Hva som avgjør om en byråkrat utvikler mer teknokratiske holdninger, er blitt kartlagt i en studie gjennomført av to amerikanske og en estisk forsker. Deres ganske ferske analyser av et datasett samlet inn i perioden 2012 -2014, av over 7000 toppbyråkrater i 19 land, viser at det er spesielt to faktorer som skiller seg ut.

Samfunnsvitere forstår

Byråkrater som har en utdanning i samfunnsfag som statsvitenskap eller administrasjon har mindre teknokratiske holdninger enn byråkrater som har en teknisk, økonomisk eller juridisk utdannelse.

For forskerne er dette naturlig fordi med en samfunnsfaglig utdanning får byråkrater en forståelse av hvordan demokratiet og det politiske systemet fungerer.  De med teknisk, økonomisk, juridisk bakgrunn har kanskje en større tendens til å lete etter tekniske løsninger.

Forskerne finner også at byråkrater som arbeider tettere med politisk valgte ledere har mindre teknokratiske holdninger enn embetsfolk som er fjernere fra politiske ledere. Dette forklarer forskerne med at embetsfolk som arbeider med politikere har en tydeligere forståelse av politikernes positive bidrag til å oppnå organisasjonens målsettinger.

Forskerne holder imidlertid også muligheten åpen for at kausaliteten i denne sammenhengen går begge veier: at folk med svakere teknokratiske tendenser velger å arbeide tettere på politikere.

Kilde:

Ringa Raudla et. al: Exploration of the technocratic mentality among European civil servants. International Review of Administrative Sciences Vol 8, Issue  4