Byråkratiske kamper

Lærdom fra NAV-EØS skandalen: Byråkrater kan hindre domstoler fra å ta kontroll over deres område ved raske reformer i handlemåte og politikk.|Lærdom fra NAV-EØS skandalen: Byråkrater kan hindre domstoler fra å ta kontroll over deres område ved raske reformer i handlemåte og politikk.

09.10.2021

På den andre siden kan domstoler presse byråkrater ved å true å trekke byråkratene inn for domstolen. Dette er en av konklusjonene til forskerne Øistein Stiansen Universitet i Oslo og Tommasso Pavone ved  og University of Arizona. Bakgrunnen for deres forskning er NAV-skandalen, hvor mange NAV-brukere urettsmessig var blitt straffet for å ha fått utbetalt støtte mens de var i utlandet. Som kjent førte denne til store medieoppslag, flere granskninger, inkludert en høring i Stortinget (bildet). Kamp om kontroll De to myndighetsorganene som kjempet om kontrollen over disse avgjørelsene var NAV på den ene siden og Trygderetten på den andre siden. Forskerne beskriver detaljert hvordan Trygderetten sendte avgjørelse etter avgjørelse til NAV uten at dette førte til at NAV endret oppførsel eller oppfatning av de grunnleggende juridiske vurderingene. Til slutt truet Trygderetten med å trekke en av sakene inn for EFTA-domstolen. Mottrekket fra NAV var å hevde at Trygderetten ikke var i posisjon til å sende saker til EFTA-domstolen, fordi retten ikke var noen ordentlig domstol. Men EFTA valgte å være svært fleksible i sin tolkning, og maktet på den måten ifølge forskerne å gjøre det mulig for så mange offentlige etater og virksomheter til å bruke trusselenom en domstolsavgjørelse til å oppnå endringer. Domstolen utmanøvrert, men seiret I NAV-saken kom imidlertid byråkratene domstolen i forkjøpet. Før saken kom til EFTA-domstolen, valgte regjeringen og regjeringsadvokate gå ut med avsløringen av skandalen. Dermed fikk domstolen en innflytelse som de kaller for en skygge-effekt av dens egentlig virksomhet. En skygge-effekt som har store politiske konsekvenser. Forskerne mener at denne typen skygge-effekter fra domstoler har et stort potensiale som katalysatorer for endringer i politikk og institusjonell endring. For selv om sakene ikke blir tatt opp til doms, vil altså trusselen om slike dommer gjøre at myndighetene vil være interessert i endringer. Pavone, T., & Stiansen, Ø. (2021). The Shadow Effect of Courts: Judicial Review and the Politics of Preemptive Reform. American Political Science Review, 1-15. doi:10.1017/S0003055421000873