Steffen Sutorius 6

De ekstra erfarne direktørene

Direktoratsdirektører

Steffen Sutorius går inn i den eksklusive rekken av lengesittende nåværende direktoratsledere som også har ledet to direktorater når han nå går inn i en ny periode i Digitaliseringsdirektoratet.

19.05.2022 – sist oppdatert 21.04.2023

Regjeringen utnevnte Sutorius for seks nye år som direktør for Digidir i statsråd for kort tid siden. Hvis han sitter i stillingen ut hele perioden vil han ha vært direktoratsleder i 12 år, siden han først begynte som direktør i det som den gang het Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i 2016.

Da dette direktoratet ble ombygd dette året og videreført som Digitaliseringsdirektoratet og som en del av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, ble Sutorius leder for det førstnevnte.

Enorm vekst

Han kom i sin tid fra en stilling som leder for konseptvalg og forretningsplaner i konsulentselskapet Metier. Han har ledet Digdir gjennom en periode med store endringer, hvor det blant annet har overtatt den gigantiske Altinn-portalen som er blitt nordmenns hovedkontakt med det offentlige. Og som i stadig større grad vil bli det.

Digdirs arbeid med å organisere statens digitale ansikt mot brukerne rundt de syv livshendelsene vil også i stor grad preget befolkningens forhold til offentlig sektor.

Les mer om de syv livshendelsene og hvordan de ble til her: De prioriterte hendelsene i norske liv

 To nestorer

Selv om Sutorius etterhvert blir en erfaren direktoratsleder er det et stykke opp til de virkelige nestorene i dette spesielle elitesjiktet av det norske byråkratiet.

Helt øverst i erfaring blant de nåværende direktoratslederne sitter Hans Christian Holte, som nå leder NAV. Han har vært direktoratsdirektør siden 2008 da han ble leder for Difi, og senere fortsatte til Skattedirektoratet og nå altså NAV.

Også direktøren i Miljødirektoratet Ellen Hambro har sitter i lang tid, fra hun ble leder for Klima- og forurensningsdirektoratet i 2010. Egentlig har hun lengre erfaring som leder på dette nivået enn Holte, fordi hun også ledet forgjengeren Statens forurensningstilsyn, fra 2007. Men det var altså først tre år senere at dette ble et direktorat.

Stor utskifting

Andre meget erfarne direktoratsledere er Frode Forfang som har vært i UDI siden 2012, og Liebe Rieber Mohn som har vært i Imdi siden 2016

De fleste andre direktoratsledere har altså sittet i kortere perioder, noe som skyldes både stor mobilitet blant direktørene, og betydelige organisasjonsendringer.

Direktørene for store direktorat som Oljedirektoratet, Vegdirektoratet, Fiskeridirektoratet og Skattedirektoratet har for eksempel sittet i stillingen i under 3 år.