Petter skarheim bredde

Den nye departementsråden?

Den nye departementsråden i Kommunal- og distriktsdepartementet blir etter all sannsynlighet Petter Skarheim. Det er ingen andre søkere som er relevante for jobben, og Skarheim er usedvanlig kvalifisert for denne stillingen.

02.06.2022

Petter Skarheim er idag departementsråd i Kunnskapsdepartementet, en stilling han har hatt siden 2016. Før det var han direktør i Utdanningsdirektoratet. Skarheim er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og har også arbeidet i Finansdepartementet og i OECD, hvor han var ambassaderåd fra 2011 til 2013. Skarheim har i mange år vært engasjert i spørsmål om organisering og ledelse i offentlig sektor, og er en mye brukt foredragsholder om slike spørsmål. I årene i Kunnskapsdepartementet har han ledet noen av de største endringene  i departementets og sektorens historie. Dette inkluderer en omlegging av departementsavdelingene, innføring av en såkalt konsernmodell for departementets styring av sektoren, og en omfattende omstrukturering og sammenslåing av en rekke etater i utdanningssektoren. Konsernmodellen innebærer blant annet at ledelsen i departementet har jevnlige møter med alle de underliggende etatene i kunnskapssektoren hvor partene i utgangspunktet anses som likeverdige parter.   Hva er et departement? I et intervju med Stat & Styring i 2016, like etter at han var utnevnt til departementsråd første gang, innrømmet Skarheim at etatsstyring og ledelse var en av hans lidenskaper. Og i motsetning til enkelte kolleger hadde han ikke problemer med å innrømme i selskapslivet at han drev med akkurat det. – Jeg må innrømme at jeg synes det er både fascinerende og morsomt, sa han. Skarheim sa også at for den jobben han var i ferd med å overta da var det et par spørsmål som var spesielt viktige: – Det som blir en viktig del av min jobb blir å stadig gå gjennom hva det vil si å være et departement. Hva slags kompetanse skal vi ha, og hva kan andre gjøre? Hva er det som bare kan ligge i et departement? Er det kompetanse som ville vært mer fornuftig å ha utenfor, men som departementet kan bruke når det trenger det? Søkerlisten til jobben som ny toppsjef i Kommunal- og distriktsdepartementet viser at det er syv søkere, men to av disse har trukket seg. De gjenstående søkerne foruten Skarheim kan ikke sies å ha relevant erfaring.   For ordens skyld: Skarheim er medlem av redaksjonsrådet i Stat & Styring.