Sanner Og Solberg Regjeringskvartalet

Dobbelt så lang "skryteliste"

Regjeringen har lagt fram en "skryteliste" over store og små forbedringer i offentlig forvaltning. En sammenligning med Stoltenberg-regjeringens tilsvarende liste viser at dagens regjering mener den har gjennomført dobbelt så mange tiltak for offentlig forvaltning.|Regjeringen har lagt fram en "skryteliste" over store og små forbedringer i offentlig forvaltning. En sammenligning med Stoltenberg-regjeringens tilsvarende liste viser at dagens regjering mener den har gjennomført dobbelt så mange tiltak for offentlig forvaltning.

14.04.2016

Ifølge skrytelisten har regjeringen Solberg siden den overtok høsten 2013 innført 67 store og små endringer i forvaltningen av stat, fylke og kommune. Alt fra store reformer som kommunereform til digitalisering av søknadsskjema er med i regjeringens liste over forbedringer. Listen er utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i form av rapporten "Offentlig sektor fornyes, forenkles og forbedres". Statsråd Jan Tore Sanner legger i rapporten stor vekt på at selv om de fleste i Norge er fornøyd med offentlig sektor, vil fremtiden kreve mer. Mer velferd og mindre administrasjon, blant annet.
Skjema og reformer
Regjeringen gjør selv ikke noen sammenligning med tidligere regjeringer, men en gjennomgang foretatt av Stat & Styring viser at sammenlignet med Stoltenberg-regjeringens skryteliste har Solberg-regjeringen satt i gang over dobbelt så mange tiltak. Stoltenberg-regjeringen hadde i sin publikasjon «Flertallsregjeringens statusrapport» en liste på 30 tiltak som var gjennomført i årene 2005-2012 under temaet «Fornying og utvikling av offentlig sektor". I likhet med dagens regjerings liste, omfattet også Stoltenberg-regjeringens oversikt alt fra skjemaendringer til større reformer. Den inneholdt blant annet etablering av Offentlig elektronisk postjournal, som Solberg-regjeringen nå vil videreutvikle med nye funksjoner.
Detaljnivå
Solberg-regjeringens skryteliste nevner detaljerte endringer på skjemaer 14 ganger, mens Stoltenberg-regjeringens skryteliste bare nevner forbedringer av skjemaer 4 ganger. Til gjengjeld viser Stoltenbergs skryteliste til relativt små "prosjekter" 5 ganger. Solberg-regjeringen nevner på sin side til at den har etablert 9 nye etater og ordninger. Den har også stått bak organiseringen av 4 nye direktorater. Men regjeringen tar også til inntekt for egen politikk detaljer som at en klinikk på Oslo Universitetssykehus har sluttet å sende interne rapporter på papir. Blant de virkelig store reformene og tiltakene denne regjeringen har stått bak er Politireform, Kommunereform, Regionreform og strukturreform i høyere utdanning. Blant de gjennomgripende prosjektene og programmene er Tidstyvprosjektet som leter etter tungvinte arbeidsformer og prosedyrer i hele offentlig sektor.
Lederfokus
Regjeringen har også fokusert mye på utvikling av offentlige ledere gjennom Program for bedre styring og ledelse, inklusiv en ny Lederplakat i staten med større vekt på effektivitet og resultater.  Og det er opprettet en rekke nye organ som skal effektivisere viktige prosesser, deriblant Statens innkjøpssenter, Digitaliseringsrådet, Regelrådet og Vegselskap.   Arkivfoto: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og statsminister Erna Solberg, ved presentasjonen av nytt regjeringskvartal i mai 2014.   Referanser: Offentlig sektor fornyes, forenkles og forbedres. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. April  2016 Flertallsregjeringens statusrapport. Politisk regnskap Stoltenberg II-regjeringen 2005 – 2012. Høsten 2012