Geir Vinsand Forvaltningskonf2015

En administrativ salat

Ekspert mener det er på tide å røske opp dysfunksjonell regional organisering av statlige etater. Er det typisk norsk å ikke tenke geografisk funksjonalitet? |Ekspert mener det er på tide å røske opp dysfunksjonell regional organisering av statlige etater. Er det typisk norsk å ikke tenke geografisk funksjonalitet?

Mads A. Danielsen – 21.11.2015

- Det er i dag flere svært merkelige strukturer. Det må da være grenser – også for staten? Det sa Geir Vinsand, daglig leder i NIVI-analyse, under Forvaltningskonferansen 2015 . Vinsand har jobbet i 30 år med spørsmål om regional organisering og mener statlige etater i dag lider av dysfunksjonell regioninndeling.
Administrativ salat
I prinsippet skal alle statsetater med behov for regional forvaltning følge fylkesinndelingen. I praksis skjer dette sjeldent. Vinsand har gjennomgått organiseringen av de 38 statsetatene i Norge med ytre regionale kontorer, alt fra sykehus og politi til NAV og tollvesen. De 38 etatene har hele 36 ulike geografiske inndelinger, 293 regionale kontorer og mer enn 1400 lokale kontorer. Det er kun Vegvesenet, Bufetat og Skatteetaten som har samme administrative inndeling: - For et rot! Staten har blitt litt av en administrativ salat. For de fleste er det rimelig opplagt at vi har 19 fylker og fem landsdeler. Dette har kanskje ikke vært like åpenbart for staten. Hvorfor har så mange brutt med prinsippet om fylkesinndeling? Vinsand har svaret: - Alle norske statsetater som har hatt behov for en ytre etat har latt interne sektorfaglige og pragmatiske hensyn styre utviklingen. Det er talende at nesten alle har valgt seg større enheter enn fylkene. Statlige etater har dermed strukturert seg vidt forskjellige fra hverandre, spesielt når det kommer til geografiske ansvarsområder. Dette kan være utfordrende når etater skal samarbeide. Vinsand mener beredskap og arealplanlegging er typiske eksempler på sektorer som lider under dysfunksjonelle strukturer. -Spesielt 22. juli-kommisjonen viste hvordan total svikt i samarbeidet på tvers av etatsstrukturer kan ha store konsekvenser!
Etterlyser endring
Vinsand etterlyser samordning og harmonisering: - Statsetatsfamiliene må begynne å bry seg litt mer om hverandre og bør harmonisere administrativ inndeling, IKT-systemer og liknende. Jeg tror at fylkesmannen har en veldig viktig samordningsrolle og at statsetater på felt som beredskap burde samordne seg gjennom Fylkesmannen. Stortinget får mye av skylden for mangelen på samarbeid: - Stortinget har sagt ja til nye Norgeskart hver gang og fraskrevet seg ansvaret for å skape samordning på tvers av de regionale statsetatene. Politiet, Tollvesenet og UDI trekkes frem som skrekkeksempler på ulogisk inndeling av geografiske områder. Vinsand ser likevel lys i enden av tunnelen: - Det er et fantastisk fremskritt at Stortinget har klart å gjennomføre en politireform fra 27 til 12 politidistrikter! Men selv politireformen kan kritiseres: Stortinget har vedtatt fire politidistrikter på Lille-Østlandet. Du kan kjøre 6 mil fra Drammen til Lillestrøm gjennom tre politidistrikter: - Fra et strukturperspektiv er det en skandale. Det er fremdeles litt typisk norsk å ikke tenke geografisk funksjonalitet i statsetatene når man driver administrativ inndeling.