Olav Norheim

Erfaring med kriminalitet

Nye folk

Mannen som skal lede arbeidet mot fiskerikriminalitet har mye erfaring med kriminalitetsbekjempelse.

13.01.2022

Olav Henrik Norheim (43) ble ansatt som ny avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet i forrige uke. Han skal lede en ny seksjon i departementet som har til hensikt å bekjempe fiskerikriminalitet.
Norheim sier til Stat & Styring at han gleder seg til å bli kjent med nye kolleger og ta fatt på arbeidet mot fiskerikriminalitet.

-Jeg ser frem til å kunne ta del i arbeidet på et så viktig og prioritert område som fiskerikriminalitet. Arbeidet med å legge til rette for bærekraftige rammebetingelser som skal sikre sentrale norske verdier ser jeg på som svært motiverende.

Ny seksjon og reform
Seksjon for forebygging av fiskerikriminalitet vil ligge under Fiskeriavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet, og skal ha til sammen 6 medarbeidere. Seksjonen er opprettet for å styrke regjeringens arbeid mot fiskerikriminalitet. En viktig oppgave for den nye seksjonen blir å gjennomføre den nasjonale reformen av fiskerikontrollen, og følge opp den internasjonale satsingen mot fiskerikriminalitet.

Norheim som vil tiltre i stillingen 22. februar, sier at han tar med seg sin erfaring fra å arbeide med interesseorganisasjoner for å få innsikt og forståelse for problemområdene.

-Forebygging av kriminalitet handler om å tilrettelegge for gode og sunne konkurransevilkår i næringen. Fiskerikriminalitet ødelegger for alle som driver seriøst. Det er store verdier i fiskeriene, som gir grunnlag for arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten. Det er vår jobb som samfunn å beskytte disse verdiene.

Effekt av forebygging
Norheim kommer fra stillingen som leder for A-krimsenteret i Oslo, et senter som er et samarbeid mellom etatene Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Oslo politidistrikt, Øst politidistrikt og NAV.

Slike sentre finnes det syv av i Norge, og de har som formål å forebygge og avdekke arbeidslivskriminalitet blant annet brudd på arbeidsmiljøloven, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft.

Noe reduksjon
I årsrapporten til sentrene for 2020 blir effekten av arbeidet beskrevet slik: «Det overordnede inntrykket fra flere indikatorer er at omfanget av a-krim ikke har økt de siste årene. Tvert imot er det indikasjoner på at omfanget kan ha blitt redusert noe.»

Og en av indikatorene er spørreundersøkelsen fra næringslivet, som også viser at det er et stabilt nivå på omkring 18 prosent av de spurte som mener at kontrolletatene stanser de som driver kriminalitet i deres bransje.

Da sentrene ble etablert i 2015 var det regnet som et unikt samarbeidsprosjekt mellom flere etater på tvers av sektorgrenser og departementsområder. Senteret i Oslo har omkring 40 medarbeidere og har stått bak en rekke aksjoner mot miljøer som drevet med arbeidslivskriminalitet.

Lang erfaring
Norheim har til sammen 20 års erfaring med arbeid mot bedrageri og kriminalitet. Før han ble leder for A-krimsenteret i Oslo arbeidet Norheim med kontrollvirksomhet i NAV. Som leder i NAV-kontroll fra 2013 til 2018 var han ansvarlig for etatens forebyggende arbeid og avdekking av trygdesvindel.

Også før han ble leder i NAV kontroll hadde Norheim drevet med denne typen arbeid. Han begynte med det allerede i 2006, som rådgiver i kontrollorganet. Og før det igjen arbeidet han med slike temaer i Oslo kommune og forgjengeren til NAV, Trygdeetaten.
Han er utdannet i statsvitenskap og bedriftsøkonomi fra Universitetet i Oslo og Heriot-Watt University i Edinburgh