OED 3 5 ar

Feilaktige data eller tregt byråkrati?

Olje- og energidepartementet har fremdeles ikke ferdigbehandlet 43 prosent av sakene som gjennomførte høringsrunden for 4 år siden. Det er likevel bedre enn det først så ut som.

30.03.2022

I forrige nyhetsbrev publiserte vi en artikkel med tall for Olje- og energidepartementets saksbehandlingstid.

Blant opplysningene vi brukte var at "Olje- og energidepartementet har 12 saker som avsluttet høringsrunden i 2018, men som fremdeles ikke er ferdigbehandlet. Dette betyr at departementet bare har ferdigbehandlet 14 prosent av sakene som hadde høringsrunde for fire år siden. Dette dreier seg om saker innenfor hele spekteret av departementets sektor. Av saker som var ferdig på høring i 2019 har departementet ikke ferdigbehandlet noen saker."

OED valgte å ikke kommentere disse opplysningene før saken ble publisert. Dagen etter publisering sendte de en epost med en kommentar til våre spørsmål om havvind (se egen sak) og om dataene vi presenterte. 

Beklager manglende oppdatering

Departementet beklager i eposten at opplysningene på nettsidene regjeringen.no ikke er oppdatert, skriver kommunikasjonsrådgiver og nettredaktør Margrete Løbben Hanssen. Hun mener også at tallene vi brukte i forrige nummer derfor er feil. Siden den artikkelen ble publisert har departementet oppdatert opplysningene om status for saker på regjeringen.no

Margrete Løbben Hanssen

Tallene for OEDs saksbehandlingstid viser etter de oppdateringene som nå er gjort at departementet har ferdigbehandlet 57 prosent av sakene som var til høring i 2018. Det vil si at 6 saker fremdeles er til behandling fire år etter at høringsrunden ble avsluttet, mens 8 saker er ferdigbehandlet.

Over en periode på ti år er det to andre departementer som tilsynelatende har lengre saksbehandlingstid enn OED; Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Men fordi de opplysningene om statusen for deres saksbehandling som ligger på regjeringen.no er av usikker kvalitet, velger vi å ikke publisere tallene for disse departementene. Men vi vil komme tilbake til saken når dataene er kvalitetssikret.

Klar over feil

Vi har også bedt Departementenes Sikkerhets-og Serviceorganisasjon (DSS), som har det overordnete tekniske ansvaret for regjeringens nettsider, om å be alle departementene om å oppdatere sine nettsider med hensyn til opplysninger om behandling av saker.

Ketil Nordgård Seksjonssjef i Avdeling for kommunikasjon og HR i DSS skriver til oss:

"Vi er klar over at høringssakene ikke alltid har riktig status når de er ferdigbehandlet, og vi har nå sendt ut en ny påminnelse til departementene om å gå gjennom sine saker. Forhåpentligvis gir det god respons. Utover det er det ikke så mye vi kan gjøre."