Foreslår eget departement for lavutslipp

12.05.2017

Foreslår eget departement for lavutslippUniversitetsavisaDette kan gjøres trinnvis, ved at man i første omgang oppretter en lavutslippsminister uten portefølje, med sete ved Statsministerens kontor, med sikte på å utstyre vedkommende med et departement etter hvert. For Nils Røkke er dette et forsøk på å ... Kilde