Forsker: Eliten er mindre villig til å gi ytelser til de svake - Aftenposten

16.03.2016

Oppslutningen om den norske velferdsstaten er fortsatt stor. Men de rikeste og best utdannede av oss er blitt skeptiske til å gi mer til de svakeste, ifølge trygdeforsker.
Kilde: Forsker: Eliten er mindre villig til å gi ytelser til de svake - Aftenposten