Marte Mangset

Forsker på byråkraters selvbilde

Norske toppbyråkrater har mer til felles med sine franske og britiske kolleger enn de liker å tro.|Norske toppbyråkrater har mer til felles med sine franske og britiske kolleger enn de liker å tro.

Maria Lavik – 14.11.2014

Ser norske toppbyråkrater på seg selv som del av en elite? Spørsmålet trigget nysgjerrigheten til Marte Mangset, postdoktor ved Senter for Profesjonsstudier ved HIOA. I en sammenlignende studie har hun intervjuet 81 toppbyråkrater i Norge, Storbritannia og Frankrike. -  Vi har en forestilling om at Norge er et mer egalitært samfunn, og at Storbritannia og Frankrike har en større aksept for eliter, sa Mangset da hun presenterte hun noen av funnene under Tirsdagsseminaret 11. november ved Institutt for Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
Et negativt begrep
Ønsket om å være ”som folk flest” går igjen i svarene fra toppbyråkratene, som denne personen som jobber i Finansdepartementet: ”Jeg sto på toget i dag tidlig – toget er smekkfullt om morgenen – så jeg står altså helt syltet inn i en vogn. Og til å være avdelingsdirektør så vet jeg ikke helt hvordan jeg kommer ut av det. Hehe.. Stå sånn nypresset en mandagsmorgen, helt sånn kjempestusselig (…) Så jeg føler meg ikke som del av noen elite.” Ironisk nok trekker også britiske og franske toppbyråkrater fram at de tar offentlig transport, for å bevise at de ikke er en del av eliten. - Alle jeg intervjuet ser på den ”egentlige eliten” som noe avskåret fra andre folk, begrepet har negative konnotasjoner, sa Mangset. Likevel åpner byråkratene for å se seg selv som en elite, om elitestatusen er knyttet opp til faglig kompetanse.
Lønnsforskjeller spiller inn
Toppbyråkrater er en del av en elite, i alle fall lønnsmessig. Mangset trekker fram at både franske og norske toppbyråkrater tilhører gruppen av de 10% høyest lønnede i hvert land. Den norske egalitære tradisjonen med et sammenpresset lønnssystem gjør at norske toppbyråkrater i mindre grad sammenligner sin status og lønn med ”folk flest”. - De franske toppbyråkratene mer bevisste sin økonomisk privilegerte situasjon enn det de norske er, fordi det er høyere lønnsforskjeller i Frankrike. Norske byråkrater oppfatter seg som en mer avgrenset profesjonselite der de sammenligner seg med andre byråkrater, i stedet for å sammenligne seg med ”vanlige folk”, sa Mangset.
”Bør tenke over status”
Marte Mangset meiner toppbyråkrater bør reflektere over sin eigen status i samfunnet. Til Stat & Styring seier ho det er to grunner til dette: - For det første fordi de bør huske på hva slags posisjon de ser verden i fra når de analyserer verden og deltar i politikkutformingen. I og med at de har den makten de har, mener jeg de bør være seg bevisst at de tilhører en ganske spesiell gruppe i samfunnet, og på hvilken måte denne gruppen skiller seg fra den alminnelige borger. Og for det andre fordi de bør reflektere over sin egen posisjon når de inngår i relasjoner med andre borgere av ulike slag.   Foto: Kjersti Lassen/HIOA