Bedre stat prisen

Fra 40 timer til fem minutter

Prisbelønnet system

Et digitalt system for håndtering av offentlige høringer høres ut som noe burde vært funnet opp for lenge siden. Men det er nå det har fått sitt gjennombudd.

27.01.2022

I fjor ble det gjennomført over 300 høringer i departementene. Hvor mange høringer som blir gjennomført i direktoratene og andre etater er vanskelig å få oversikt over. Men dette er et stort apparat, og det er en viktig del av den prosessen med å utvikle politikk på en måte som involverer alle relevante parter.

Prisvinnende

Til nå har gjennomføringen av høringer foregått med en stor del manuelt arbeid. Høringsinstansene sender inn sine høringsinnspill i dokument, som så må sammenstilles og analyseres av den som gjennomfører høringen.

I Utdanningsdirektoratet beregnet man at det ble brukt 40 timer bare på å samle inn og analysere uttalelsene i en høring som inneholder 200 uttalelser. Dette ble kuttet ned til fem minutter med en ny digital løsning.

Denne løsningen ble belønnet med Bedre stat prisen for 2022, og ble utdelt av finansminister Trygve Slagsvold Vedum på onsdag. Han understreket hvor viktig høringer er i den demokratiske prosessen.

Spørreundersøkelse

Løsningen er i stor grad basert på at høringsinstansene svarer på spørsmål i et digitalt skjema. Det som er vanlig nå med et fritt format, hvor høringsinstansene formulerer en tekst som svar på et langt høringsdokument. Disse tekstene må leses manuelt av saksbehandlere og sammenstilles i en tidkrevende prosess.

Denne prisvinnende løsningen har i større grad preg av en spørreundersøkelse, men god anledning til å gi frie kommentarer i tillegg.

I demoversjonen som ligger på høring.no handler høringen om fagfornyelsen i utdanningssektoren. Der blir høringsinstansene stilt spørsmål om "... det bør tas inn i bestemmelsen at formålet med vurdering blant annet er å bidra til leselyst underveis?"

Opptellingen av svarene skjer automatisk, og i tillegg kan høringsinstansene legge inn kommentarer. På akkurat dette spørsmålet var det 62 prosent som svarte ja.

Løsningen er fritt tilgjengelig for de etatene som ønsker å ta den i bruk. Høringen og høringsssvarene kan publiseres direkte til etatenes egen nettside.