Roksund Hermansen

Gjennomtrekk av departementsråder

Fem norske departementstråder har gått av de siste tre årene. Er det mye eller lite gjennomtrekk?

27.01.2022

Av 19 departementsråder har fem gått av de siste tre årene. En av dem gikk av tidligere denne måneden. 1. januar begynte Arne Røksund i ny jobb som ny leder for ESA som er kontrollorganet til EØS, et svært viktig organ for Norges forhold til EU og EØS-avtalen.

Røksund sluttet dermed i jobben som departementsråd i Forsvarsdepartementet, en jobb han hadde hatt siden 2017. Departementet er nå på leting etter en ny departementsråd, et departement som er en av få norske departementer som har holdt seg med en assisterende departementsråd.

På leting etter ny sjef

Denne assisterende departementsråden er Frede Hermansen, som sannsynligvis er en veldig god kandidat til å få jobben. Og som fungerer som departementsråd inntil ansettelsen av en ny person er klar. Søknadsfristen er 30.januar.

Røksund blir altså den femte norske departementsråden som har sluttet de siste tre årene. De fleste slutter etter mange år i stillingen, og når de er i begynnelsen eller slutten av 60 årene.

Politisk press i Danmark

Den danske situasjonen står i grell kontrast til den norske. Det danske regjeringsapparatet opplever en enorm gjennomtrekk av toppledere. Hele 10 av 19 departementsråder har gått av de siste tre årene.

I Danmark er utskiftinger av departementsråder  de siste årene knyttet til regjeringsskiftet i 2019. Disse 10 toppsjefene har helt forlatt regjeringsapparatet. Utskiftinger av departementsledere er ikke helt uvanlig ved danske regjeringsskifter, men antallet er spesielt stort etter at den siste sosialdemokratiske tok over. Da venstreregjeringen til Lars Løkke Rasmussen tok over i 2015 var det 3 utskiftinger, og da Helle Thorning Schmidt ble statsminister i 2012, var det fem.

To tidligere toppsjefer i den danske regjeringen mener ifølge avisen Politiken, at den økte mediefokuseringen på departementsråder kan være en av årsakene til at departementssjefene går av. Den tidligere departementsråden i Arbeidsdepartementet (Beskæftigelsesministeriet) Jacob Jensen sier at mediene i stadig større grad forsøker å ansvarliggjøre departementsrådene istedenfor ministeren.

Dette er også den tidligere utenriksministeren Martin Lidegaard enig i, men han tror også at det er blitt en sterkere politisk styring av departementstoppene de siste årene. Dette er en tendens som Lidegaard mener har skjedd i løpet av de siste 10-20 årene, og henger ikke bare sammen med  en sterkere politisk styring av departementene under Mette Frederiksen.