Aasland havvind Foto Margrethe Lobben Hanssen OED

Havvind-byråkrater i medvind

Byråkratene som arbeider med havvind i Olje- og energidepartementet arbeider ikke lenger i den minste avdelingen i departementet. Det kan være mer enn et symbolsk skifte.

08.12.2022

Flere folk, kortere frister og framskynding av tildeling skal nemlig få fart på den norske havvindsatsingen.

Symbolsk viktig

I de siste månedene har det skjedd en viktig symbolsk og muligens strategisk endring i bemanningen av energibyråkratiet her til lands. Havvindseksjonen i Olje- og energidepartementet er nå like store som Leteseksjonen i samme departement.

Det er nå seks mennesker ansatt i seksjonen for havvind i OED, som ledes av Anette Vehus Smedsvig, som selv ble ansatt i august. I september skrev vi at denne avdelingen bare hadde fire ansatte, og dermed var den minste avdelingen i hele departementet. Nå har avdelingen fått to flere ansatte, ifølge en oversikt fra departementenes telefonkatalog.

Stadig flere folk

Med seks ansatte er denne avdelingen nå like stor som Leteseksjonen, som altså arbeider med olje- og gass. Det er et veldig symbolsk skifte i bemanningen i regjeringsapparatet. Samtidig kommer jo også budsjettforliket med SV som avlyste den neste konsesjonsrunden for olje- og gassleting.

I det samme budsjettet er det satt av 165 millioner for å sørge for raskere utbygging av havvind. 20 av disse millionene skal gå til å ansette og leie inn flere folk i departementet. Det kan fort tilsvare 15 nye personer i denne avdelingen, men det kan også fort bli mange eksterne konsulenter som får nye oppdrag.

Kort høringsfrist

Dette er bare noen av grepene regjeringen tar: også en veldig kort høringsfrist og en framskynding av tildeling viser at regjeringen skrur opp tempoet i satsingen på havvind.

Mens den vanlige høringsfristen er tre måneder, setter regjeringen nå høringsfristen på betingelsene for utlysningen av havvindområdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II, til en måned. Denne korte høringsfristen kommer etter at både bransjeorganisasjoner og miljøbevegelsen har mast på regjeringen i lang tid om å sette opp farten i behandlingen av slike saker. 

Tildeling før sommeren?

Også tildelingene av havvindkonsesjoner blir framskyndet.

«Vi skal i løpet av neste år både lyse ut og tildele areal på Utsira Nord og første fase av Sørlige Nordsjø II», skrev olje- og energiminister Terje Aasland i VG 9.6

I høringsbrevet som nå går ut heter det at området skal "tildeles mot sommeren/høsten" neste år. Fra den uforpliktende tidsangivelsen om at tildelingen skulle skje neste år, er altså denne perioden halvert.