Horne kaller inn Bufdir på teppet etter VG-avsløring

09.05.2017

Horne kaller inn Bufdir på teppet etter VG-avsløringVGJeg vil ha alle kort på bordet i denne saken, og jeg vil derfor kalle inn direktoratet til et møte for å få en nærmere redegjørelse. Jeg ser at Bufdir nå har strammet inn på alle nye kjøp fra Fyrlykta og at det snart vil bli ferdigstilt en rapport som ... Kilde