Norske livshendelser

Hva er viktigst i livet?

Den internasjonale trenden som tar sikte på å organisere offentlige tjenester rundt livshendelser blir stadig sterkere. Den siste regjeringen til å melde seg på trenden er den amerikanske.

03.12.2021

Som en del av sin plan for offentlig forvaltning har president Biden lansert sin President's Managament Agenda, hvor en av hovedideene er at føderale tjenester skal organiseres rundt livshendelser.

Dette er foreløpig et lite kapittel i denne planen, men det er en viktig endring i den amerikanske politikken for offentlige tjenester.

Proaktiv og på tvers 

Hovedsakelig er denne trenden basert på at brukere skal møte èn digital dør inn til alle de tjenestene som er nødvendige for å klare seg i livshendelsen. Det skal være nok å forholde seg til èn digital plattform, og eventuelt èn kundeservice.  Bak dette brukergrensesnittet skal det også ideelt sett være en helhetlig organisasjon, som samarbeider på tvers av sektorgrensene.

En annen målsetting er at disse tjenestene skal være proaktive: det skal ikke være nødvendig for brukerne å etterspørre dem når en livshendelse inntreffer. De skal få tilbud om dem.

Denne måten å tenke på har jo vært sterkt tilstede i mange andre velutviklede land, med kanskje New Zealand og Estland som noen av de landene som har gått i front på dette området.

Men hva er de de viktigste livshendelsene? Det er ikke landene helt enige om. I Norge har vi valgt disse livshendelsene: Få Barn, Ny i Norge, Starte og drive en bedrift, Starte og drive en frivillig organisasjon, Dødsfall og arv, Alvorlig sykt barn, Miste og finne jobb.

NorgeDanmarkEstlandEU
Få Barnxxx
Ny i Norge   
Starte og drive en bedrift   
Starte og drive en frivillig organisasjon   
Dødsfall og arvx  
Alvorlig sykt barn   
Miste og finne jobbxxx
 Bli en digital borger  
 Begynne på en utdanningxx
 Flytte til utlandet x
 Bli skiltxx
 Pensjonere segx 
 Flytte x
  Bli gift 
  Sertifikat 
  Offer for kriminalitetx
  Omsorg for barn 
  Oppleveve trafikkulykke 
  Eie bil 
  Bli ufør 
   Få omsorg for en
annen person
(bortsett fra barn)
   Begynne i militæret
Viktige livshendelser internasjonalt.

Svært ulike liv

Livshendelsene å få barn og miste og finne jobb har Norge til felles med de landene som her er listet opp. Men ellers er livshendelsene svært ulike fra land til land.

Norge er alene om flere av disse hendelsene, blant annet i fokuset på starte og drive bedrift eller frivillig organisasjon. Mens Norge har fokus på ny start, har Danmark fokus på oppbrudd: skilsmisse, flytting, og flytting til utlandet er blant danskenes viktige livshendelser.

I Estland, som er en internasjonal ledestjerne i digitalisering av samfunnet og offentlig sektor er det mye fokus på vold og ulykker, hvor å bli offer for kriminalitet, være i trafikkulykke og bli ufør er blant livshendelsene.

Det er altså veldig forskjellig hva som er viktig i livet. Men er dette en refleksjon av nasjonal kultur, eller er det rett og slett sammensetningen av arbeidsgruppen som har valgt disse nasjonale livshendelsene som bestemmer hva som er viktig?

Kilder:

Digdir: Prioriterte livshendelser; Digitaliseringssysterlsen: Sammenhængende digitale brugerrejser skal gøre det nemmere at være borger (digst.dk); European taxonomy for public services Directorate-General for Informatics ec.europa.eu/isa2 2019. (EUs liste er ikke en beskrivelse av den faktiske situasjonen i landene, men en taxonomy over begreper som brukes i offentlig sektor.); Estonian Information System Authority: Proactive government services | Estonian Information System Authority (ria.ee)