Leder presentasjon

Ikke særlig romantisk

Forskere mener at det finnes romantiske forestillinger om hva det vil si å være leder. Nå har dette nok en gang blitt avkreftet, ihvertfall når det gjelder offentlig sektor.|Forskere mener at det finnes romantiske forestillinger om hva det vil si å være leder. Nå har dette nok en gang blitt avkreftet, ihvertfall når det gjelder offentlig sektor.

22.09.2021

Ledere i offentlig sektor er visstnok i følge innflytelsesrike forskere omgitt av lederskaps-erstatninger, som regler og reguleringer som gir tydelige råd og grenser for hvordan ledere skal oppføre seg. I tillegg er det mange politiske forventninger og eksternt press mot  Det er ikke mye rom å vise fram de unike lederegenskapene. Ledere i private bedrifter blir gjerne sett på som å ha rom for å briljere mer, og oppfylle de romantiske mytene om ledere og deres unike egenskaper. Tyranniske eller empatiske Tyske forskere har nå studert hvordan ledere i offentlige og private bedrifter blir vurdert av medarbeidere. De gjennomførte en test blant 800 tyske medarbeidere og så blant annet på hvordan disse vurderete ledere på den såkalte IPLT dimensjonen: Implicit Public Leadership Therories. Dette er en test som måler 6 grupper av egenskaper, deriblant prestasjonsorientering, derunder håndtering av stress, selvsikkerthet klesstil, og grad av tyrranni.  Eller empatiske egenskaper som følsomhet, medfølelse, snill og progressiv. Private slipper unna Resultatene av testene viste at mens ledere i private virksomheter får sine kvaliteter som ledere vurdert utifra om virksomheten har suksess eller ikke, skjer ikke dette med vurderingen av ledere i offentlige virksomheter. Forskerne mener at folk dermed legger et større ansvar for virksomhetens prestasjoner på ledere i privat sektor, enn ledere i offentlig sektor. Men bare hvis prestasjonene er gode. Hvis prestasjonene i privat sektor er dårlige blir ikke lederne i denne sektoren tillagt samme type ansvar. Det virker urettferdig, men det er i tråd med annen forskning som viser at offentlig etater i større grad får skyld for ting som går galt, enn ære for ting som går godt. "Våre funn indikerer at offentlig sektor er en langt mindre romantisk plass for ledere enn privat sektor". Tenkte vi det ikke.   Hesmert, L., Hattke, F., & Vogel, R. (2021). The a priori of public leadership: Social attributions to public and private leaders in different performance contexts. Public Administration, 1– 24.  https://doi.org/10.1111/padm.12780