IT-direktoratet - Difi mister flere direktører

14.01.2016

Killengreen og halve ledergruppen er på vei bort.
Kilde: IT-direktoratet - Difi mister flere direktører