Forvaltning: Kjære byråkrat

26.08.2013

Når politikere sier de skal redusere byråkratiet, er det tullpreik. Det blir mer byråkrati av den politikken som føres for tiden, enten den er blå eller rødgrønn.Politikerne burde rose byråkratene framfor å framstille dem som hår i suppa og bremseklosser, skriver redaktør Magne Lerø.