Kontrollkomitè-medlem om Yara: – Svekker tilliten til staten

08.04.2016

Panama Papers-avsløringene bekrefter at Yara har betalt millionbestikkelser til selskaper i utlandet. Flere av medlemmene i Kontrollkomiteen mener at staten ikke jobber godt nok med å forebygge korrupsjon i sine selskaper.
Kilde: Kontrollkomitè-medlem om Yara: – Svekker tilliten til staten - Panama papers - Næringsliv - E24