Therese Steen

Ekspedisjonssjef Therese Steen ved Statsministerens kontor er den mest prominente av toppbyråkratene med store aksjeposter. Hun gir også råd til statsråder om habilitet og investeringer. Foto: SMK.

Kritiske til toppbyråkrat med millioninvesteringer

Flere politikere og jurister kritiser aksjeinvesteringene til toppbyråkrat Therese Steen på Statsministerens kontor. Noen politikere krever endring i reglene for byråkratene.

24.10.2023 – sist oppdatert 25.10.2023

Etter Stat & Styrings avdekking av at ekspedisjonssjef Therese Steen ved Statsministerens kontor eier aksjer for flere titalls millioner kroner, har Dagens Næringsliv fulgt opp saken og blant annet innhentet kommentarer fra politikere og jurister.

Oppstartselskaper

For to uker siden skrev vi at Steen hadde aksjeinvesteringer i flere oppstartselskaper, hvorav den største var i Cyto Invest, som eier stor andel i børsnoterte Cytovation. Dette er et biotech-selskap som driver med immunterapi av kreft og som blant annet Stein Erik Hagen har investert i.

Selskapet har fått investorkapital på flere hundre millioner kroner, og ble i fjor verdsatt til 1,1 milliarder kroner. Steens andel var i så fall sannsynligvis verd omkring 24 millioner.


Verdier flerdoblet

DN viser i sine artikler hvordan Steens andel i dette selskapet flerdoblet seg i verdi etter at blant annet de statlige investeringsselskapene Investinor og Nysnø kom inn på eiersiden.

Steen fikk kjøpt sin andel for 2,5 millioner kroner i den første kapitalrunden i 2017, skriver næringslivsavisen. Steen slapp foran i køen og fikk kjøpe aksjer til betydelige lavere priser enn de store fondsinvestorene som kom inn i senere finansieringsrunder.

Resultatet av den gunstige prisingen på Steens investering er at verdien av hennes post har mangedoblet seg og er blitt 20 millioner kroner større.

Steen sier til avisen at hun har vært bevisst på at investeringene ikke skal utfordre hennes habilitet som ekspedisjonssjef og at hun har holdt sin arbeidsgiver løpende orientert om sine investeringer.


Kritiske politikere

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski er den mest forsiktige av de opposisjonspolitikerne DN har intervjuet om saken.

– Dette er veldig spesielt, sier Kaski til DN - De mange sakene om inhabilitet og mulig inhabilitet virker som en mer og mer rotete prosess og styring, og jeg er redd for at det bidrar til å svekke tilliten til både politikere og selve staten enda mer, i en tid hvor den må styrkes.

Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi vil ha endring:

– Fremskrittspartiet har tatt til orde for at det er behov for et nytt regelverk for habilitet og aksjehandel. Det er ingen tvil om at dette regelverket må omfatte både politikere og embetsverket, sier Limi til DN.


Uheldig rollekombinasjon

Også jussprofessor Jan Fridtjof Bernt er kritisk til Steens investeringsaktivitet:

Helt generelt synes jeg det er svært uheldig med en slik kombinasjon av embetsmannsrollen og ivaretagelsen av privatøkonomiske interesser, sier Bernt til DN.

Jussprofessor Eivind Smith sier at det ikke er gitt at at Steen og andre samfunnstopper bør få drive med denne typen virksomhet.