Larsgrot cropped bredt

For mange standardløsninger

En grunnleggende forutsetning i mye av dagens arbeid med IKT løsninger, er at behandling av kunnskap kan standardiseres og gjenbrukes. Noen bestrider at dette premisset er riktig, fordi kunnskapsarbeidere har ulike behov for samhandling, og arbeider i miljøer hvor høyst spesialiserte verktøy skal spille sammen.|En grunnleggende forutsetning i mye av dagens arbeid med IKT løsninger, er at behandling av kunnskap kan standardiseres og gjenbrukes. Noen bestrider at dette premisset er riktig, fordi kunnskapsarbeidere har ulike behov for samhandling, og arbeider i miljøer hvor høyst spesialiserte verktøy skal spille sammen.

24.03.2014

Mange av dagens IT løsninger er så standardiserte at både offentlige og private virksomheter risikerer å gå i samme felle som organisasjonsteoretikerne gjorde på begynnelsen av forrige århundre; å tenke at det finnes en ulitimat måte å organisere arbeid og ledelse på. Disse grunnleggende tankemåtene og strategiene fokuseres på Partnerforums seminar 2 april. Lars Groth (bildet) som er leder for Institutt for informatikks masterprogram om ledelse og IT (UiO), tar opp spørsmålet omkring  de ulikhetene som kunnskapsarbeidere i forskjellige virksomheter har mht. arbeidsoppgaver og bruk av IKT. Disse medarbeiderne har helt ulike behov og potensial. Lene Pettersen som er doktorgradsstipendiat ved Institutt for strategi og logistikk, Handelshøyskolen BI, tar opp hypen omkring nye IKT løsninger som lover mer samhandling og effektivitet. Denne hypen har ofte et premiss om at kunnskap er lett å dele og gjenbruke i ulike kontekster. Les mer på Partnerforums nettsider. Tid og sted: 2. apr. 2014 12:30 - 15:30, Akersgt. 59 (R5), auditoriet.