Scheel Andreassen2

Ledere i staten vil styre mer

Direktøren i Statistisk Sentralbyrå mener at lederes styringsrett er blitt for lite synlig i statens lederpolitikk, sammenlignet med plikten til å samarbeide med medarbeiderne. Direktøren i Lånekassen mener det samme: Forståelsen for at ledere har rett til å styre må økes.|Direktøren i Statistisk Sentralbyrå mener at lederes styringsrett er blitt for lite synlig i statens lederpolitikk, sammenlignet med plikten til å samarbeide med medarbeiderne. Direktøren i Lånekassen mener det samme: Forståelsen for at ledere har rett til å styre må økes.

06.06.2014

Direktøren i Statistisk Sentralbyrå Hans Henrik Scheel sier i siste nummer av Stat & Styring at lederes rett til å styre er blitt nesten borte i retningslinjene for statlige ledere: - Jeg mener at samarbeid med ansatte og deres organisasjoner er viktig og helt avgjørende for god og handlekraftig ledelse, men rammene for samarbeidet bør klargjøres bedre og ansvaret plasseres. Når arbeidsgivers styringsrett ikke er nevnt, mens samarbeid står drøyt 30 ganger i «Plattform for ledelse i staten», leser jeg det ikke som en klar plassering av ansvar og ønske om god gjennomføringsevne. – Det er tross alt nesten tre år siden 22. Juli. Gjørv-kommisjonen pekte på noe som hadde ligget der lenge, men som det ikke hadde vært så legitimt å snakke om. Om noe vil endres, gjenstår fortsatt å se, sier han. Ikke høy legitimitet I et foredrag på årskonferansen til Partnerforum ved Universitetet i Oslo, sa direktør i Lånekassen, og tidligere statssekretær for Arbeiderpartiet Marianne Andreassen noe lignende: - Legitimiteten til lederrollen i staten er ikke spesielt høy. Det er min vurdering etter å ha vært leder i staten i ti år. Vi skal utvikle virksomhetene våre i et samarbeid med medarbeiderne, selvfølgelig skal vi det. Men like viktig som medvirkning er det også å vite at vi har en styringsrett. Det er også en del av systemet vårt. Hvis ting skal fungere må vi drive med medvirkning og involvering, men vi skal også bruke styringsretten. Ikke i utide, men i tide. Andreassen mente at det i stor grad var opp til statlige ledere selv å bruke det økte handlingsrommet som regjeringen har lovet at statlige ledere skal få når den nå lanserer en ny strategi for å oppgradere lederrollen i staten. For å få til det måtte forståelsen av styringsretten økes, mente Andreassen. - Jeg tror det er viktig for å få statlige ledere til å ta det nødvendige rom, slik at de på sitt nivå kan gjennomføre ting som på kort sikt er ubehagelig, smertefullt og tungt, men nødvendig for at man skal få til effekter på lang sikt. Grunnleggende sett dreier det seg om da å utnytte det handlingsrommet man faktisk har, og samtidig bruke den dialogen som også er en del av vårt system. Les om statlige ledere i Stat & Styrings siste nummer: Handlingsrom gir ikke alltid styringsmuligheter Ledelsesteorier kommer og går, men de viktigste består