Greve De Seve2

Lederutvikling på amerikansk

Gjennomføringskraft og iverksetting er fokusområder for et nytt studium i ledelse som vil sende norske offentlige ledere til USA. Der skal de lære av presidentrådgivere og professorer.|Gjennomføringskraft og iverksetting er fokusområder for et nytt studium i ledelse som vil sende norske offentlige ledere til USA. Der skal de lære av presidentrådgivere og professorer.

13.10.2014

Implementering, gjennomføringskraft og ledelseskrav er noen av temaene som norske offentlige ledere får anledning til å studere i executive programmet som Copenhagen Business School har drevet siden 2007. Nå er Høyskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) med som norsk samarbeidspartner. Amerikansk statsvitenskap har i lang tid hatt ledende miljøer innen implementeringsforskning, og amerikansk forvaltning er i stor grad fokusert på resultater og ytelse. Et av kursene som er på programmet holdes av Edvard DeSeve (t.h i bildet), som var president Barack Obamas spesialrådgiver i implementeringen av Recovery Act etter finanskrisen.
Ledelseskrav
HiNT har siden 1997 samarbeidet med Copenhagen Business School om lederutdanning for offentlig sektor – gjennom det såkalte Master of Public Administration. Sammen med CBS Executive, starter HiNT nå et executive-program til ledere på høyeste nivå i norsk offentlig sektor. Ledere i statsforvaltningen og kommuner samt fylkeskommuner kan tas opp på programmet som vil gjennomføres i København og Washington DC. Dette skriver HiNT i en pressemelding. Innenfor temaet krav til ledere vil det økte søkelys på resultater og ansvar i utøvelsen av ledelse bli lagt vekt på. Det har blitt mer vanlig at eksterne parter er med og vurderer resultater, og kurset ser på hvilken betydning dette har for ledelsesstil. Det vil bli drøftet hvordan ledere kan gå inn i tettere dialog med de partene som skal evaluere og kontrollere deres resultater.
Reformer
Et annet tema er reform-implementering, med søkelys på den amerikanske helsereformen, Affordable Health Care Act. Reformen skal bygge på et komplekst samarbeid med privat sektor, som skal levere helseforsikringer. Det er altså en implementeringsjobb av dimensjoner. Samtidig har det vært en stor utfordring å kommunisere budskapet om reformen ut til befolkningen, og omstille lederne i helseapparatet til reformen. Skandinaviske ledere vil se hvordan det er å arbeide med reformer i et komplekst system, og få inspirasjon til å implementere og kommunisere store reformer. Mer enn 100 deltagere har deltatt på disse kursene siden 2007, og nettverket som skapes mellom deltagerne er av stor betydning. Det vil bli overvekt av danske deltagere i år, med ambisjon om en større norsk deltagelse neste år. Professorene Ove Kaj Pedersen og Carsten Greve (t.v. i bildet) ved CBS vil bidra til koblingen til skandinavisk kontekst