Havseksjon departementsansatte

Liten avdeling med stort ansvar

En av de viktigste avdelingene i regjeringsapparatet har fått en ny leder. Men det er fremdeles en av de minste avdelingene, med et enormt ansvar.

08.09.2022 – sist oppdatert 28.03.2023

Anette Vehus Smedsvig ble utnevnt til avdelingsdirektør i Seksjon for havvind i Olje- og energidepartementet i august. Dermed får hun ansvaret for en seksjon som skal sørge for å realisere det kanskje største politiske og økonomiske prosjektet Norge står ovenfor de neste 20  årene.

Mer og raskere

Prosjektet går ut på å skaffe Norge havvind tilsvarende en produksjonskapasitet på 30 gigawatt, som regjeringen lovet i havvindstrategien den presenterte i mai. Det er nesten like mye kapasitet for strømproduksjon som vi har i dag (38 Gw). Mulighetene for at Stortinget presser regjeringen til å sette opp tempoet i denne satsingen er imidlertid store.

Seksjon for havvind ble opprettet i januar i år, og den første lederen av avdelingen Kristin Myskja ble forfremmet til ekspedisjonssjef of avdelingen som seksjonen inngår i bare noen måneder etter at hun hadde gått inn i stillingen.

Da hun fikk jobben som ekspedisjonssjef i avdelingen for Klima, industri og teknologi  stilte vi Myskja spørsmålet om de hadde nok folk. Og hun svarte:

– Vi løyser oppgåvene våre med dei folka vi har. Det inneber av og til at vi må prioritera mellom viktige saker. Samtidig gjer det oss effektive og vi har ein veldig kjekk arbeidskvardag. 

Travle tider

Vi ville også stille Smedsvig noen spørsmål som vi ofte gjør med nyansatte ledere, men Smedsvig takket nei med begrunnelsen at avdelingen var inne i en svært travel periode. Det er sikkert en riktig prioritering, selv om det er leit for oss.

At hun har det travelt blir jo forsterket av at seksjonen hun leder mangler en person, i en stilling som har stått ledig en stund.  Seksjon for havvind har nå derfor 4 ansatte, og er dermed den minste seksjonen i Olje- og energidepartementet. 

Grønt bemanningsskifte

I dette departementet er det fremdeles de tradisjonelle energiformene som har mest ressurser. Seksjon for konsesjon, areal og miljø i Energi og vannressursavdelingen har 15 ansatte, og er den største avdelingen, fulgt av seksjon for nett, energibruk og marked med 14 ansatte.

At leteseksjonen i olje og gassavdelingen har 5 ansatte, vil kanskje for noen se ut som en gal prioritering i det grønne skiftet.  Men som nevnt vil havvindseksjonen snart være like godt bemannet, så et skifte er jo i gang også på den måten.