Holter Og Holte Skattedirektoratet 2

Må vurdere statlig kommunikasjonsflom

Noen må vurdere de totale mengdene med kommunikasjon som staten sender ut til innbyggerne. Dette mener vinneren av årets klarspråkpris i staten, som også er den viktigste kilden til slik kommunikasjon; Skattedirektoratet.|Noen må vurdere de totale mengdene med kommunikasjon som staten sender ut til innbyggerne. Dette mener vinneren av årets klarspråkpris i staten, som også er den viktigste kilden til slik kommunikasjon; Skattedirektoratet.

27.02.2017

Under utdelingen av årets klarspråkpris, fortalte Kommunikasjonsdirektør Mariken Holter i Skattedirektoratet om det systematiske arbeidet som gjøres i deres etat for å gjøre språket tydeligere og mer forståelig, noe som er hovedhensikten med klarspråk-arbeidet i staten. Dettte er også et av de viktigste virkemidlene for i det hele tatt å gjøre staten enklere for innbyggerne, sa Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner under utdelingen. Skattedirektoratet er statens største og viktigste kommunikasjonskilde, fordi den kommuniserer med alle innbyggerne og alle bedriftene. Drukner i meldinger I den forbindelse henviste kommunikasjonsdirektør Holter til en debatt som er reist i media i det siste, om den totale mengden med henvendelser som blant annet bedriftene mottar fra staten. Det har vært en økning i antall e-meldinger fra det offentlige gjennom Altinn på 75 prosent det siste året, ifølge et oppslag i DN tidligere i måneden. Det er 43 institusjoner, pluss et stort antall kommuner som kan sende meldinger via Altinn, og i fjor var det over 11 millioner meldinger til bedriftene. Ifølge Revisorforeningen vil mengden av meldinger kunne føre til at bedriftene ikke leser dem. Skattetaten står for den største delen av denne mengden. Og kommunikasjonsdirektøren i etaten mente at noe måtte gjøres: - Man må spørre seg om det ikke er behov for at noen ser på helheten av henvendelser fra staten til inbyggerne, sa Holter. Testlab for språk Juryen begrunner tildelingen av årets klarspråkpris til Skattedirektoratet med at: "Vinnaren dokumenterer eit formidabelt arbeid som er langsiktig, systematisk og velorganisert. Det kjem klart og tydeleg fram kvifor klarspråk har en sentral plass i alt vinnaren gjer, og brukartestinga og effektmålinga viser at klarspråkstiltaka har hatt god effekt. Juryen er begeistra over at språk har fått ein så naturleg plass i utviklingsprosessane. Arbeidet vinnaren har gjort, er synleg og merkbart for dei fleste innbyggjarane og arbeidsgjevarane i landet." Kommunikasjonsdirektør Holter beskrev blant annet et arbeid som omfatter et eget testlaboratorium for tekster som skal sendes ut.  Noe av det viktigste å få svar på er hva brukerne skal foreta seg når de får teksten, og hvilke konsekvenser det vil ha om brukeren ikke forstår teksten. Holter sa at deres ambisjon var å bruke minst mulig tekst i kommunikasjonen, og at grafiske framstillinger sammen med noen stikkord skal gjøre budskapet forståelig. Hun viste deriblant et eksempel på en webside for endring av skattekort som hadde gått fra en full side med tekst tidligere, til et skjema med seks overskrifter nå.