Magi i papirene

Magi i offentlig sektor

Det er ikke først og fremst magi folk forbinder med byråkrati og offentlige myndigheter. Men det er flere magiske konsepter som har stor utbredelse blant statlige og kommunale myndigheter. Et av dem er tillit.

10.04.2024 – sist oppdatert 10.04.2024

I en ny forskningsartikkel av de dansk, svenske og norske forskerne Tina Øllgaard Bentzen, Sven Siverbo og Marte Winsvold utforsker de de den nesten gåtefulle spredningen av magiske konsepter" i offentlige organisasjoner, med et spesielt fokus på konseptet "tillit" slik dette brukes i skandinaviske kommuner.

I dette forskningsprosjektet identifiseres tillit som et utbredt magisk konsept i skandinaviske kommuner. Studien hevder at de mangfoldige egenskapene til magiske konsepter gjør dem i stand til å tilpasse seg ulike agendaer, dermed forbedrer deres holdbarhet og appell innen organisasjonsutvikling.

Både tiltrekkende og kritiske

Magiske konsepter er karakterisert ved deres store appell, løfte om stor effekt, og evne til å bli universelt anvendt, noe som gjør dem tiltrekkende for offentlige tiltaksutviklere og ledere. Disse konseptene er likevel kritiske fordi de også kan fungere som en drivkraft i organisatorisk endring. De utmerker seg i forhold til andre organisatoriske konsepter på grunn av sin bredde, normative tiltrekningskraft, innforståtte preg av konsensus og globale utbredelse.

Magiske konsepter kan , i kraft av deres store anvendelighet, normative tiltrekningskraft, og evne til å overstige dilemmaer, ikke bare fremmer et miljø som er legger til rette for organisatorisk endring, men gir også utløp for kritisk refleksjon og tilpasning av organisatoriske praksiser. Denne doble kapasiteten indikerer at deres 'magi' ligger i deres evne til å forbli relevante og kraftfulle til tross for de operasjonelle utfordringene ved praktisk implementering

Retorikkens tiltrekningskraft

Forskerne nevner også om en viktig ekstrafaktor: "The high rhetorical values of magic concepts and their ability to fascinate make them attractive to public policymakers and leaders, who are drawn to their promises, while their concrete implementation is largely left to local interpretation"

I forskningslitteraturen har synet på magiske konsepter vært delt mellom de som ser på konseptene som ensrettende på organisasjoner, ved at de fører til at samme tankemåte dominerer i mange land og sektorer. En annen forskningsretning mener at tilpasning og modifisering av konseptene til den lokale virkeligheten fører til at de blir forskjellige og varierte i det praktiske liv. Forskerne bak denne artikkelen bekjenner seg til den siste forståelsen som de mener inngår i Skandinavisk institusjonalisme

Mange magiske konsepter

I tillegg til "tillit", trekker artikkelen frem flere eksempler på magiske konsepter, inkludert "samskaping" (co-creation), "innovasjon", "transparens", "deltakelse" (participation), "styring" (governance), og "nettverk" (networks). Disse konseptene blir identifisert i litteraturen som eksempler på magiske konsepter på grunn av sine ganske høye abstraksjonsnivåer som kan fascinere, skaffe støtte, og mobilisere koalisjoner, samtidig som de henviser til institusjonelle røtter og ideen om organisatoriske myter.

I sine intervjuundersøkelser av kommunedirektører i Danmark, Sverige og Norge finner forskerne at tillit står fram som et magisk konsept i alle landene. Kommunelederne ble spurt om hvilke konsepter som de arbeidet med, deriblant tillit, samskaping, avbyråkratisering og flere. Og hele 80 prosent rapporterte at de arbeidet med vertikal tillit i organisasjonen.

Tillit fungerer på nesten alt

Motivasjonen for å arbeide med tillit varierte, og at direktørene så på tillit som noe som kunne løse problemer med medarbeidernes motivasjon, autonomi, effektivitet og strategisk ledelse. Tillit kunne praktiserer på mange måter, mente direktørene, både i arbeidet med organisasjonskultur, lederutvikling og endring i dokumentasjons- og kontrollrutiner.

Tillitskonseptet er svært anvendelig, mener forskerne. Det kan brukes i svært mange sammenhenger og retninger, nettopp fordi de nesten aldri blir operasjonalisert, men vaker i bakgrunnen til mange diskusjoner:

“The concept itself was not directly operationalized and implemented, but rather acted in the background as an argument for or against specific practices and served as an underlying principle that could be used to criticize and legitimize a variety of different practices. “

Ubrukelig og anvendelig

Som eksempel på denne allsidigheten viser forskerne til at når tillit ble brukt for å kritisere eksisterende praksis, var det for å initiere debatt, mer enn å beskrive hva som burde gjøres istedenfor. Og på samme måte ble tillit brukt for å kaste et kritisk lys over et mulig nytt prosjekt, uten å vise konkret til metoder for hvordan et slikt prosjekt kunne aksepteres eller avvises.

På denne måten blir definisjonen av tillit helt åpen, både ubrukelig og veldig nyttig:

"The concept provided valuable assistance to actors seeking to diagnose problems and find solutions, but with such a multitude of functions that interpretations of the concept were kept open."


Tina Øllgaard Bentzen, Sven Siverbo og Marte Winsvold: Keeping the magic alive: The multiple functions of magic concepts" Public Administration Review, mars 2024, DOI: 10.1111/puar.13814