Mer byråkrati, dårligere kollektivtrafikk

09.05.2017

Og det blir mye mer byråkrati, både fordi det må inngås enda flere avtaler og anbud om kollektivtrafikk og det må selvsagt lages interkommunale ... Kilde