Meroffentlighet vil ødelegge for rekruttering av høyesterettsjustitiarius | Anders Anundsen - Aftenposten

22.01.2016

Det er nødvendig å nekte innsyn i vurderingene av søkerne.
Kilde: Meroffentlighet vil ødelegge for rekruttering av høyesterettsjustitiarius | Anders Anundsen - Aftenposten