Oljerigg med vindmøller

Nei, dette er ikke en oljeplattform med vindmøller, men en illustrasjon på et grønt skifte blant de ansatte i Olje- og energidepartementet. Foto: Adobe Stock.

Grønt skifte i oljemannskapet

I løpet av det siste året har det skjedd et symboltungt skifte i bemanningen av Olje - og energidepartementet. Havvind-avdelingen er nå større enn avdelingen som arbeider med leting etter olje og gass.

06.09.2023 – sist oppdatert 07.09.2023

Havvindavdelingen har sakte men sikkert vokst i løpet av det siste året, fra 6 personer i desember i fjor til 8 personer i september i år. Leteseksjonen i departementet har imidlertid blitt stående på 6 personer.

Begrenset symbolikk

Symnolikken er imidlertid begrenset. Realiteten er at olje. gass og vannkraft fremdeles dominerer aktiviteten i departementet, og fremdeles er det langt flere i departementet som arbeider med olje- og gass enn med grønn energi. Mens det arbeider 39 personer med olje- og gassrelaterte virksomhet er det 29 som arbeider med klima, karbonfangst og grønn energi.

Men denne symbolrike veksten i havvindmedarbeidere i OED, skjer samtidig som satsingen på havvind nå er inne i en ny intensiv fase. Søknadsfristene for operatører til de to første havvindområdene på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II gikk akkurat ut. Samtidig har regjeringen og NVE foreslått 20 nye havområder som kan utredes for nye havvindprosjekter.

Nært politisk ledelse

Flere av de nye ansatte i Havvind-avdelingen er flyttet over fra andre avdelinger i departementet, blant annet energi- og vannressursavdelingen. De fleste er samfunnsøkonomer, og forteller i OEDs egen rekrutteringskampanje Jobb i OED, at de jobber tett med politisk ledelse.

- Departementet har en relativt flat struktur hvor saksbehandlerne får følge sakene hele veien til politisk ledelse. Det er spennende å arbeide med dagsaktuelle saker som du kan lese om i nyhetene, sier Ingrid i rekrutteringskampanjen.