Walter skjermdump

- Milepæl for læring i staten

En litt svett og nervøs byråkrat i stripete genser er den som skal fra nå av kurse statsansatte i forvaltningsloven. Nylig ble det nye, gratis e-læringskurset Får Walter lov? lansert. |En litt svett og nervøs byråkrat i stripete genser er den som skal fra nå av kurse statsansatte i forvaltningsloven. Nylig ble det nye, gratis e-læringskurset Får Walter lov? lansert.

Kari Andresen – 20.05.2014

-Tidligere har ansatte blitt kurset i klasserom-format. Ved å gjøre et kurs i forvaltningsloven digitalt, kan vi nå flere, sier seniorrådgiver Ragnhild Aamot Grønlie i Difi. Hun mener ”Får Walter lov?” vil gjøre gjennomføringen langt enklere – og morsommere. Kurset er gratis, og kan gjennomføres individuelt, men vi anbefaler at kolleger tar kurset sammen. Da kan man koble kurset opp mot aktuelle problemstillinger i egen virksomhet, og diskutere dilemmaer i for eksempel avdelingsmøter. Humor rundt byråkratrollen Kursets gjennomgangsfigur er Walter – en uspesifisert konsulent og saksbehandler som stadig kommer opp i ulike situasjoner som må håndteres etter loven. Gjennom en kombinasjon av animasjon, små filmsnutter og spørsmål med svaralternativer, benyttes humor og selvironi på byråkratenes vegne i kommunikasjonen av forvaltningslovens grunnprinsipper. Uansett hvordan Walter presenteres, er det den stripede genseren som gjør han til Walter.  Walter utsatt for en rekke tilspissede men høyst gjenkjennelige problemstillinger for de fleste. Rett som det er blir han flakkende i blikket. For har egentlig Walter lov til å markere søknaden som ”godkjent”? Det blir det opp til kursdeltakeren å finne ut. Grønlie kaller lanseringen av verktøyet for en milepel i arbeidet med komptanseutvikling i Staten. - Nå begynner den minst like viktige jobben med å spre informasjonen om at kurset eksisterer og få så mange som mulig til å gjennomføre det, sier hun. Målgruppen for kurset er alle ansatte i staten, potensielt 145 000 ansatte. Snakkis Alle kurs starter på en mandag. Hver morgen i seksten dager vil deltakerne bli mailet en ny oppgave. Hver av kursets modul behandler en praktisk problemstilling som berører forvaltningsloven. På slutten av modulen gis en nøtt som deltakeren får resten av dagen på seg til å løse, helst i samråd med andre kolleger. Løsningen kommer dagen etter. -Deltakerne oppfordres til å lese lovteksten og diskutere med hverandre, gjerne i en kaffepause, sier Grønlie. Problemstillingene er basert på en behovskartlegging, utarbeidet på basis av læringsmål og bearbeidet gjennom kreative workshops. Får Walter lov er en del av en større satsning på digital opplæring i Staten hvor målet er å skape et felles digitalt læringstilbud og stimulere til kunnskapsdeling og gjenbruk. Norske borgeres rettsikkerhet og garanti for riktig saksbehandling ligger i Forvaltningsloven. Kjennskap til loven er en forutsetning for arbeidet, sa Difis direktør Ingelin Killengreen, i forbindelse med lanseringen av kurset 15. Mai. Under lanseringen benyttet statssekretær i Kommunal og moderniseringsdepartementet Kristin Holm Jensen anledningen til å påpeke hvor viktig regjeringen mener videreopplæring er for å løse dokumenterte utfordringer i statlige institusjoner og Difis viktige rolle i å få essensiell læring ut til ansatte. - Regjeringen har et ønske om at det skal jobbes strategisk for å utvikles flere felles og tverrgående kompetansetiltak, sa Jensen fra talerstolen. Trailer til Får Walter lov: http://vimeo.com/95274517 All informasjon og innlogging til kurset ligger på www.difi.no.