Vaksineproduksjon

Mulig, men ikke enkelt

Nasjonal vaksineproduksjon

Nasjonal produksjon av vaksiner er juridisk mulig å få til, men ikke enkelt i praksis.

03.02.2022

Dette kommer fram i en fersk rapport fra Oslo Economics, som har utredet noen viktige sider av potensialet for vaksineproduksjon i Norge for Nærings og fiskeridepartementet.

Dermed har regjeringens målsetting om å få til nasjonal vaksineproduksjon i Norge, møtt et rødt stoppsignal. Men det er jo mulig å vente på grønt.

Regjeringens mål
Oslo Economics har kartlagt hva andre land i Europa som også har hatt målsettinger om å opprette nasjonal vaksineproduksjon har gjort med saken. Utredningsselskapet konkluderer med at det er vanskelig.

Vanskelig teknisk og juridisk
I tillegg til de produksjonstekniske vanskelighetene, vil slik nasjonal produksjon også få juridiske problemer i forhold til EU/EØS-regelverket. Oslo Economics har samarbeidet med advokatfirmaet CMS Kluge om juridiske vurderinger, og kommer fram til at det er mulig for Norge å kreve unntak fra EØS-bestemmelsene om anskaffelser og statsstøtte. Men bare på helt bestemte kriterier:

"Basert på vår gjennomgang av de kildene som finnes, er vår vurdering at et krav kan stilles under forutsetning at kravene  rimeligvis er den eneste måten å opprettholde en nødvendig nasjonal produksjon av legemidler for å sikre forsyningssikkerheten. "