Kristin Felde

Ny sjef for nye oppgaver

Nye folk

Hun skal ha en ledende rolle i arbeidet med å gi fylkene nye oppgaver som de sårt trenger.

17.02.2022

Den nye ekspedisjonssjefen i regionalavdelingen i Kommunal- og distriktsdepartementet kommer til en avdeling som vil spille en hovedrolle i jobben med å gi fylkene meningsfylte oppgaver

Men først og fremst skal Kristin Marie Felde arbeide for at regionene skal utløse sin vekstkraft og verdiskaping. Avdelingen har ei samordningsrolle ved å bidra til at de ulike sektorene sine prioriteringer og tiltak gir best mulig vilkår for regional utvikling i landets fylker og kommuner. Det er utstrakt samarbeid med andre departement og fagmiljø om politikkutvikling og sakførebuing.

Avdelingen har ansvaret for blant annet Distriktssenteret og fordeler midler gjennom fylkeskommunene, Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet.

Ringen sluttet
Felde har lang bakgrunn fra offentlig og frivillig sektor. Hun har vært generalsekretær i Norges Skiforbund, og administrasjonssjef i Olympiatoppen. Hun har også lang erfaring fra regjeringsapparatet.

- På ein måte vert ringen slutta for meg no, sier Felde. - Den første jobben eg hadde etter at eg var ferdig med hovedfag på Norges idrettshøgskole, var i idrettsavdelinga i Kulturdepartementet. Det første året jobba eg med utvikling, og deretter implementering av den første stortingsmeldinga om idrett. No er eg tilbake i regjeringskvartalet med ein god bagasje i kofferten, som eg tenker skal kome til nytte for regional utvikling på mange felt.

Gedigent løft
Felde kommer fra stillingen som direktør for medborgerskap i Asker, som akkurat har vært igjennom en krevende sammenslåing med Hurum og Røyken.

Felde peker på at de både har drevet sammenslåing av kommunene, samtidig som de har stått i pandemihåndtering i to år, og levert alle tjenestene som innbyggerne har krav på.

- Noko av det positive vi tross alt har tatt med oss ut av pandemien er eit gedigent digitalt løft som vi må ta med oss vidare, og nye og forenkla måtar å samhandle på både med innbyggjarar og på tvers av sektorar.

Avstanden til folk
Hun mener at den største forskjellen mellom å jobbe i en kommune og et departement blir avstanden til folk:

- På kommunalt nivå kjem både politikarar og ansatte mykje tettare på innbyggerane. Vi skal jobbe innbyggernært, sjå innbyggarane sine behov og trekke innbyggjarane med i tenesteutvikling og tenesteproduksjon, i prosessen med å skape sterke og gode lokalsamfunn som sikrar livskvalitet og folkehelse. Samtidig skal vi ivareta det strategiske og langsiktige.

Felde mener at på departementsnivå er avstanden til innbyggerne mye lengre i det daglige arbeidet, selv om ….

- det må vere innbyggjaren og grupper av innbyggjerar som står i sentrum også i departementa sitt arbeid, både i det politiske og i forvaltninga, sier Felde.