Smk

Ny sjef for sikkerhet hos statsministeren

Statsministerens kontor har fått ny sjef for sikkerhet. Mannen som overtar stillingen har arbeidet med lite annet enn akkurat dette gjennom karrieren.

21.04.2022

Roger Sundkjer er utnevnt til ny avdelingsdirektør ved Statsministerens kontor. Han blir leder for seksjon for kontorstøtte og sikkerhet. Som sikkerhetssjef går han inn i en jobb som han har mye erfaring med fra før.

Han tiltrer jobben i en periode da det er kommet forslag om at statsråder skal sikkerhetsklareres.  Bakgrunnen for dette forslaget er de mange statsrådene som har måttet gå av på grunn av opplysninger om deres tidligere oppførsel og økonomi som gjør det vanskelig å beholde jobben som statsråd.

Roger Sundkjer

Amerikanske presidenter

Forslaget om sikkerhetsklarering av statsråder kommer fra Mahmoud Farahmand, stortingsrepresentant for Høyre og tidligere etterretningsoffiser. I dag er statsråder eksplisitt unntatt fra bestemmelsene i sikkerhetsloven som omfatter sikkerhetsklarering av blant annet ansatte i forvaltningen.

Sundkjer kommer fra stillingen som sikkerhetssjef ved Andøya Space, og har tidligere vært sikkerhetssjef blant annet i Norges Bank og DnB.

Han har to sitater fra to amerikanske presidenter på sin twitter-profil. Den ene er fra Joe Biden: «Democracy is precious. Democracy is fragile and this hour my friends, democracy has prevailed.» Det andre sitatet er fra Abraham Lincoln og er den velkjente setningen om at man kan ikke lure alle mennesker hele tiden, men bare noe av tiden.

Master i samfunnssikerhet

Sundkjer har en master i samfunnssikkerhet fra Universitetet i Stavanger. Han er også utdannet i Business Administration ved Norges Handelshøyskole.

Da Sundkjer var direktør for sikkerheten i Norges Bank tok han sammen med en annen direktør i banken initiativet til et system for automatisert varsling til viktige virksomheter ved potensielle terrorhandlinger.

Sundkjer mente at et slikt system ville gi "...  Norges Bank og andre virksomheter med et særskilt beskyttelsesbehov mulighet til å vurdere sikkerhetsrisikoen og iverksette egne, relevante beredskapstiltak på et tidlig tidspunkt."

Bakgrunnen for forslaget var at en mann i 2013 truet med å sprenge Stortinget. Politiet evakuerte Stortinget, men ingen andre institusjoner i nærheten ble varslet. Verken sikkerhetssjefen i Regjeringskvartalet eller i Norges Bank.

Forslaget ble den gang avvist av Politidirektoratet.