Nye feil om byråkrativekst

Mange har tatt feil når de har beregnet veksten i antall ansatte i den sentrale forvaltningen. Både Produktivitetskommisjonen og Aftenposten har presentert feil beregninger som basis for framstillinger av en sterk tendens til byråkratisering|Mange har tatt feil når de har beregnet veksten i antall ansatte i den sentrale forvaltningen. Både Produktivitetskommisjonen og Aftenposten har presentert feil beregninger som basis for framstillinger av en sterk tendens til byråkratisering

02.04.2016

Å påvise at antallet byråkrater er noe media ofte gjør. Aftenposten gjorde det tidligere i vår under overskriften «Frp lovet «krig mot byråkratiet» - nå betaler Siv Jensen lønn til 1500 flere byråkrater.»  (Aftenposten. 08.03.2016.) Avisen mente at det var kommet 1539 byråkratiårsverk i departementer og direktorater. Et par dager senere måtte avisen ta inn en modifisering av dette tallet. Det viste seg at en tredjedel av denne veksten blant de sentrale byråkratene ikke hadde funnet sted, fordi beregningene var feil. Arbeids- og velferdsdirektoratet påpekte at den reelle veksten i årsverk hos dem var 127 og ikke 636 som Aftenposten hadde påstått. (Aftenposten 9.3.16 ) Disse feilberegningene er forårsaket av at det har skjedd endringer i organisasjonen, hvor avdelinger er tatt ut av den sentrale organisasjonen blant annet fordi er lokalisert i distriktene.
Studenter plassert i sentraladministrasjonen
Direktoratet innrømmer at det har vært en vekst i antall ansatte de siste to årene, men den er på 127 personer. De forklarer dette med «nye selvbetjeningsløsninger for brukerne og nye saksbehandlingssystemer». Vanligvis er hensikten med slike IT- løsninger å oppnå en reduksjon i behovet for flere ansatte, så vi kan vel vente at dette kommer på litt sikt. Men det er gjort flere feil i beregningen av antallet byråkrater.  Produktivitetskommisjonen som har levert to viktige utredninger om effektivitet i offentlig sektor har også regnet feil. De har plassert 400 personer, de fleste av dem studenter, på Fengselsskolen inn i Kriminalomsorgsdirektoratet. Skolen ligger riktignok under direktoratet, men er ikke i den sentrale administrasjonen. Justisdepartementet har tatt opp feilen i sitt høringssvar til kommisjonens siste rapport. Disse feilene skyldes en litt forvirrende presentasjon i Forvaltningsdatabasen, som bygger på tall fra det Sentrale Tjenestemannsregisteret.
Byråkratisering og ansatte
Denne feilen er åpenbart ikke gjort av kommisjonen, men altså av en underleverandør av data.  Og den bidrar kanskje ikke til å svekke en av kommisjonens hovedkonklusjoner: "Veksten i antall ansatte i sentralenhetene i direktoratene er det klareste uttrykket for at det har skjedd en byråkratisering av statlig forvaltning. " (NOU 2016:3) I årene 1994 til 2014 har veksten i antall ansatte i direktoratenes sentralenheter vært på 68 prosent, skriver kommisjonen. Men de siste årene har det sannsynligvis ikke vært noen kraftig vekst.