Offentleg søkjarliste til stillinga som direktør for Difi

08.02.2016

Søknadsfristen til stillinga som direktør i Difi gjekk ut 3. februar 2016. Det er 17 søkjarar til stillinga, fem kvinner og 12 menn.
Kilde: Offentleg søkjarliste til stillinga som direktør for Difi