Offentlig mot

14.10.2013

Verdiene i den offentlige sektor er annerledes i den private sektor. Dette kommer til uttrykk både i formålene til organisasjonene i disse sektorene, og til motivasjonen blant ansatte og ledere i disse delene av samfunnet. I offentlig sektor er verdier som demokrati, fellskap, ansvarlighet, representativitet, faglighet sentrale. Blant de ansatte i offentlig virksomheter er disse verdiene konkretisert i en motivasjon for å hjelpe andre og felleskapet, til å utnytte sin faglige kompetanse, og til å hevde sin uavhengighet og sitt mot. Det kreves faktisk et visst mot for å stå på sine standpunkt, både med hensyn til den faglige innsikt man oppnår som ansvarlig for et bestemt felt, og som en person med uavhengighet i forhold til det politiske press som måtte komme. Nettopp dette motet er det som nå i stadig sterkere grad blir utfordret fra to kanter: redselen for å gjøre feil som granskingssamfunnet har medført, og den stadige sterkere tendensen til å politisere administrasjonen av departementene.