Plages av motvillige byråkrater og statsråder

21.03.2016

Kontrollkomitéleder Martin Kolberg (Ap) tar et oppgjør med de som ikke spiller på lag med Stortinget.
Kilde: Plages av motvillige byråkrater og statsråder