Mette Frederiksen valgnatt

Politikere mot embetsverk

Dansk gransking

I Danmark har den såkalte Minksaken utløst en heftig debatt om den politiske styringen av embetsverket. Har embetsverket blitt kuet til taushet av statsministerens kontor?

04.11.2021

Minksaken handler i all korthet om at den danske regjeringen i november i fjor besluttet å slakte ned hele landets populasjon av mink i bur. Bakgrunnen var Covid- smitte blant dyrene. Millioner av dyr ble slaktet og begravd. Problemet var at de sannsynligvis ikke ikke hadde lov til å gjøre det, og embetsverket visste at regjeringen ikke hadde lov. Denne skandalen er nå gjenstand for en gransking som kan ende med riksrett mot riksrett eller mistillit mot statsminister Mette Fredriksen. De siste dagene har statsministerens rådgivere levert en utredning som stiller spørsmål ved om det virkelig var så ulovlig å slakte ned disse dyrene. De viser til forarbeider til loven som kan ha gjort det lovlig. Politisk styring av embetsverket Saken har utløst en kraftig debatt om den politiske styringen av embetsverket, og embetsverkets unnlatelse å slå alarm om noe de visste var ulovlig. Etter at nedslaktingen var fullført kom det fram at regjeringen ikke hadde hjemmel i loven som ble brukt for å gi ryggdekning til avgjørelsen. Loven om dyrehold ga bare dekning for avliving av mink innenfor en radius på 7.8 kilometer av smittet bestand. Regjeringen besluttet å avlive all mink i Danmark. En av konsekvensene av ulovligheten var at statsråden i Miljø og fødevareministeriet måtte gå av. En avdelingsleder i dette ministeriet vitnet tidligere i måneden i kommisjonen som gransker saken, og sa at han hele tiden visste at det var ulovlig å bruke loven om dyrehold til å begrunne nedslaktingen. Han gikk ut ifra at regjeringen hadde gjort en lovlighetsvurdering av saken, og at den ville sørge for å gi beslutningen et nødvendig og riktig lovgrunnlag. Blant annet derfor informerte han ikke sin egen departementsråd eller statsråd om avgjørelsen var ulovlig vurdert på bakgrunn i akkurat denne loven. Press fra Statsministerens kontor  Men under granskingen er det også kommet fram at departementsrådene har vært i de sentrale departementene har vært i en skarp konflikt med hverandre. Departementsråden ved Statsministerens kontor Barbara Bertelsen bedrev etter at skandalen om ulovligheten var et faktum et sterkt press på departementsråden i Miljø- og fødevareministeriet. I flere SMS’ er til Henrik Studsgaard som departementsråden heter, krevde hun at hans departement tok ansvaret for skandalen, og i direkte ordelag sa at de skulle legge seg flate. «Hvornår kommunikerer I (og lægger jer ned og ruller jer, som vi vendte ;)", skrev hun i en av SMS ’ene, ifølge Danmark Radio. Maktspråket som kommer fram i SMS’ ene og mailene fra statsministerens kontor er slående. I en mail til kollegene ved statsministerens kontor skriver hun om Miljø- og matministeren «"Øvelsen bliver at holde Mogens Jensen i udstrakt arm». Og senere i samme mail: ”Lige nu har han skubbet hende foran sig. Nu må hun skubbe ham tilbage, hvor han hører til - som ansvarlig for sit område og sine egne og sit systems dispositioner."