KK komiteen habilitet nov 2023

Kontroll- og konstitusjonskomiteen mente etter sin gransking av habilitetssakene i regjeringen at Statsministerens kontor kunne gjort en bedre jobb med å rådgi statsrådene. Foto: Stortinget.

Politiske kostnader av kreativ familieøkonomi

Minst tre av politikerne som har vært innblandet i de mange politiske skandalene det siste halve året har havnet i disse situasjonene på grunn av forholdet mellom familiemedlemmers økonomiske posisjoner og deres egne politiske roller. De har også fått råd om slike økonomiske forhold fra Statsministerens kontor.

29.04.2024 – sist oppdatert 02.05.2024

Ansvaret for opplæringen i spørsmål som dreier seg om habilitet og investeringer har ligget til administrativ og konstitusjonell avdeling ved Statsministerens kontor. Lederen for denne avdelingen har de siste seks årene vært Therese Steen, som skal gå over i en stilling i Norges Bank i august. Både Steen og hennes etterfølger Kirsten Berger har drevet med svært kreative investeringer takket være gode forbindelser og familierelasjoner, som vi sammen med Dagens Næringsliv viser i flere artikler.

Høyre-leder Erna Solberg havnet i problemer på grunn av hennes manns aksjeinvesteringer, det samme for Anniken Huitfeldt. Statsråd Tonje Brenna på grunn av at hennes eks-samboers stilling i en organisasjon gjorde henne inhabil. Tidligere kulturminister Annette Trettebergstuen var i en beslektet situasjon, selv om det var en fadder til hennes barn hun var inhabil overfor. Og AP- politiker Hadja Tadjik havnet i problemer blant annet på grunn av forhold rundt hennes bolig hos foreldrenes naboer.

Burde vært bedre

I innstillingen fra Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite sier tre statsråder at opplæringen i habilitetsspørsmål og privatøkonomiske forhold som de fikk fra Statsministerens kontor burde vært bedre. Komiteen mener også at kontoret for mange år siden burde tatt initiativet til bedre rutiner i spørsmål om habilitet.

I likhet med alle andre statsråder som har måttet gå av på grunn av habilitetsproblemer, fikk også Solberg og Huitfeldt råd om regelverk og grensesetting i slike situasjoner av ekspedisjonssjefen på administrativ og konstitusjonell avdeling ved Statsministerens kontor.

Handler om årvåkenhet

Da Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité i november i fjor hadde høring om inhabilitetssakene i regjeringen ble Erna Solberg spurt om hva hun trodde var årsaken til at vi nå ser så mange slike saker. Erna Solberg svarte:

- Jeg tror kanskje det dreier seg litt om årvåkenhet om spørsmålene. Jeg tror det er bra rutiner for opplæring i begynnelsen. Men så er vi alle mennesker, og det betyr at vi i en slik opplæring er mest opptatt av de tingene vi da skjønner kan være problematiske for oss selv

På bakgrunn av Solbergs refleksjon blir spørsmålet om toppbyråkraters årvåkenhet i disse sakene er bedre eller dårligere når man selv har en "avansert" privatøkonomi basert på spesielle privilegier, og som i mange år har fungert veldig bra for en selv. Tror man da at det går sikkert bra for politikere med en avansert privatøkonomi? 

Skulle skjedd for mange år siden

Kontroll- og konstitusjonskomiteen hadde flere forslag til hvordan Statsministerens kontor kunne bidratt til å hindre de feilene som politikerne har begått:

"Komiteen mener at bedre opplæring, rutiner og praksis kunne ha redusert sannsynligheten for at disse feilene hadde blitt begått, men vil understreke at det ikke er sikkert. Komiteen viser i den anledning til både Trettebergstuen, Borten Moe og Huitfeldt tok til orde for at opplæringen de fikk ved Statsministerens kontor burde vært bedre. Komiteen mener til tross for dette at tilbakemeldingen fra departementene viser en såpass ulik praksis at det er hevet over enhver tvil at det var og er betydelige mangler i måten regjeringen i fellesskap forholder seg til habilitetsregelverket på."

For flere år siden burde SMK tatt grep, sier komiteen.

"Komiteen mener Statsministerens kontor helt tilbake til 2012 burde initiert og fastsatt felles retningslinjer for den opplæringen som skal skje av politisk ledelse i alle departementer. Det burde etter komiteens syn også vært igangsatt et arbeid som tok sikte på å finne en mønsterpraksis for hvordan departementene i større grad skulle kunne bistå politikerne med å følge habilitetsreglene, i stedet for at de departementene som har en historie med avgåtte statsråder som følge av manglende habilitetsvurdering, som da BFD innførte det uten at andre departementer vurderte om dette var relevant også for dem."