Bedrestatprisen2015

Prisverdig asylbehandling

Tre offentlige etater fikk gikk sammen om å kutte behandlingstiden for asylsøknader. Dette gjorde dem fortjent til Bedre stat-prisen 2015. |Tre offentlige etater fikk gikk sammen om å kutte behandlingstiden for asylsøknader. Dette gjorde dem fortjent til Bedre stat-prisen 2015.

21.01.2015

De tre etatene som vant prisen er Politiets utlendingsenhet, Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda. De har ifølge juryen kuttet behandlingstiden for asylsøknader med 80 prosent i løpet av 2014, fra et halvt år til to måneder.
Realisere visjon
I 2014 hadde det hopet seg opp et stort antall asylsøknader som kom inn under den såkalte Dublin-forordningen, som er en europeisk avtale om at asylsøknader skal behandles i det landet asylsøkeren først kommer til. Hver femte av disse søkerne ventet på å bli overført til et annet europeisk land, og søknadene hopet seg opp fordi de tre etatene ikke klarte å samarbeide. Etatene satte i januar 2014 i gang et prosjekt «Dublin fra A til Å» som skulle sørge for en mer effektiv saksbehandlingprosess. Bedre statprisen deles ut av Direktoratet for økonomistyring, og går til den etat som har bidratt til å «realisere vår visjon om effektiv ressursbruk i staten.» Les også: Drastisk effektivisering
Sammenhengende prosess
Juryen skriver i sin begrunnelse at:
  • «Etter et felles forbedringsprosjekt har de samarbeidende etatene justert sine egne rutiner og arbeidsprosesser, og etablert fast, operativ koordinering for å oppnå en mer effektiv og sammenhengende prosess – fra A til Å.
  • De tre prisvinnerne har brukt prosesskartlegging og prosessforbedring som verktøy for utvikling. Mange statlige virksomheter bruker slike verktøy internt, og flere kunne med fordel gjort det. Men prisvinnerne går foran som gode eksempler på at dette også er verktøy som er godt egnet for samarbeid og forbedring på tvers av etatsgrensene i staten.»
UDI og Politiets utlendingsenhet har også vært svært aktive brukere av LEAN verktøy for å effektivere behandlingen av alle typer asylsøknader. Den kortere ventetiden resulterer ofte i at asylsøkere får raskere svar på sin søknad, men de som får innvilget søknaden havner i en annen kø: køen av folk som skal bosettes ute i kommunene. Les også: Gevinster som ikke tas ut