Regjeringsråd Nina Frisak går av 1. juli

11.01.2016

Regjeringsråd Nina Frisak (65) har informert statsministeren om at hun ønsker å slutte i sin stilling ved Statsministerens kontor. Hun vil fratre sin stilling den 1. juli i år.
Kilde: Regjeringsråd Nina Frisak går av 1. juli